Gemeente Rheden

Nieuwsbericht (09-11-99)

Invulling partnerrelatie: helpen bij wederopbouw Fojnica

De gemeente Rheden onderhoudt sinds 1972 een vriendschapsband met Burgdorf (Duitsland) en sinds 1989 met Cheb in Tsjechië. Onlangs hebben de drie gemeenten een nieuwe invulling aan deze partnerrelatie gegeven. Zij ondersteunen gedrieeën de wederopbouw van de gemeente Fojnica in Bosnië-Herzegowina.

De laatste jaren zijn diverse uitwisselingen tot stand gekomen tussen de partnergemeenten Rheden, Burgdorf en Cheb. Verenigingen, scholen, gezondheidszorg en instellingen weten elkaar inmiddels te vinden. De activiteiten variëren van het verlenen van humanitaire hulp tot culturele uitwisselingen. Op bestuurlijk niveau vinden periodiek uitwisselingen plaats tussen bestuurders en raadsleden, waarbij bestuurlijke kennis wordt uitgewisseld.

Het streven is steeds om aan de hand van concrete projecten meer inhoud te geven aan de jumelage. In het Collegeprogramma 1998-2002 is besloten een andere invulling te geven aan het begrip partnergemeente, zonder afbreuk te doen aan de tot nu toe geslaagde uitwisselingen. In dat kader gaat Rheden samen met de partnergemeenten Burgdorf en Cheb daadwerkelijk steun verlenen aan de wederopbouw van een dorp in voormalig Joegoslavië. Het gaat om de gemeente Fojnica in Bosnië-Herzegovina. De gemeenten starten binnenkort verschillende projecten op:

Project Culture of Peace Fojnica

Scholen voor voortgezet onderwijs in Rheden, Cheb, Burgdorf en Fojnica zullen worden benaderd om aan het begrip vrede in een gezamenlijk project uitdrukking te geven. De schooljeugd wordt uitgenodigd om hieraan invulling te geven in de vorm van een culturele uiting (een gedicht, een opstel, een lied, een dans, een schilderij, een kunstwerk of iets anders). De presentatie van bekroonde werkstukken zou kunnen plaatsvinden tijdens een cultureel festival in Fojnica.

Project Zomerkamp in Fojnica

Scoutinggroepen worden benaderd om aan een zomerkamp in Fojnica mee te doen. Velpse Woudloopers en De Olmengroep hebben reeds positief gereageerd. Het zomerkamp zal onder andere bestaan uit sportactiviteiten, schoonmaken rivieren en parken, culturele activiteiten en computerworkshops. Cheb denkt hierbij aan een bezoek van studenten ecologie.

Voetbalschool voor weeskinderen Fojnica

Deze kinderen hebben dringend behoefte aan voetbalschoenen, voetbalkleding en voetballen. Afgesproken is dat Cheb, Burgdorf en Rheden zelf een actie opzetten, waardoor voetbalspullen voor deze kinderen kunnen worden aangeschaft. Het streven is aan het einde van dit jaar, omstreeks met Kerst, deze voetbalspullen naar Fojnica te zenden.

Deel: ' Rheden, Burgdorf en Cheb steunen projecten in Bosnie '
Lees ook