Gemeente Rheden

Nieuwsbericht (06-10-99)

Rhederhof in beeld voor asielzoekerscentrum

Het voormalige bejaardencentrum Rhederhof is in beeld gekomen als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum in Rheden. Er is momenteel overleg gaande tussen de gemeente Rheden, het bestuur Rhederhof, het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en de nieuwe eigenaren van Rhederhof, Woonstichting Portaal en Kuiper Bouwbedrijf. Kuiper/Portaal heeft het gemeentebestuur vlak na de hoorzitting van 13 september jl. benaderd met het voorstel Rhederhof vijf jaar te gebruiken als asielzoekerscentrum. In een eerder stadium hadden de eigenaren aangegeven dat deze locatie niet beschikbaar was. Binnen enkele weken wordt duidelijk of Rhederhof een serieuze optie is naast het terrein Haverweg/Oranjeweg.

Drie dagen na de hoorzitting van 13 september over de locatie Haverweg/ Oranjeweg, op 16 september jl. is het college benaderd door de nieuwe eigenaren van Rhederhof, Woonstichting Portaal en Kuiper Bouwbedrijf. Zij hebben aangeboden Rhederhof vijf jaar te gebruiken als asielzoekerscentrum. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van deze locatie. Er is overleg gaande tussen de gemeente, het bestuur Rhederhof, Kuiper/Portaal en het COA. Belangrijke aandachtspunten zijn de beschikbare ruimte en de financiën. Om 400 asielzoekers te kunnen huisvesten, moeten enkele tijdelijke gebouwen worden bijgeplaatst. De gemeente hoopt binnen enkele weken meer duidelijkheid te krijgen.

Medewerking gemeente

De gemeente is bereid haar medewerking te verlenen aan het onderzoek naar deze optie. Bij de eerdere afweging van locaties is Rhederhof niet meegenomen omdat de eigenaren toen aangaven dat het niet beschikbaar was vanwege andere plannen met het terrein. Nu deze plannen op korte termijn niet gerealiseerd kunnen worden, is Rhederhof aangeboden als mogelijke locatie. Het college heeft besloten deze optie alsnog te onderzoeken.Daarbij worden dezelfde criteria gebruikt als eerder bij de afweging van de overige locaties. Voordeel is in ieder geval dat Rhederhof een bestaand gebouw is.

Uitstel raadsvergadering

Het college heeft inmiddels besloten de geplande extra raadsvergadering van 14 oktober uit te stellen. In deze vergadering zou de raad zich buigen over het voorstel van het college om het centrum te vestigen aan de Oranjeweg/ Haverweg. Het college vindt het verstandig om eerst duidelijkheid te krijgen over de Rhederhof. Zodra die duidelijkheid er is, kan een nieuwe datum voor de extra raadsvergadering worden vastgelegd.

Verdere gang van zaken

Als gemeente, bestuur Rhederhof, COA en Kuiper/Portaal niet tot overeenstemming kunnen komen, blijft de locatie Haverweg/Oranjeweg de eerste keuze. Het college zal de inspraakreacties bekijken en vervolgens een voorstel ter advies voorleggen aan de gemeenteraad. Het raadsadvies is bindend.

Komen gemeente, bestuur Rhederhof, COA en Kuiper/Portaal er uit, dan komt er eerst een inspraakprocedure voor de omwonenden van de Rhederhof. Daarna maakt het college een afweging tussen de twee locaties, mede op grond van de inspraakreacties, en legt een voorstel ter advies voor aan de raad.

Het college streeft ernaar de besluitvorming over het asielzoekerscentrum voor het eind van dit jaar af te ronden.

Deel: ' Rhederhof Rheden in beeld voor asielzoekerscentrum '
Lees ook