Nederlandse Orde van Advocaten

Toetreding en vestiging van EU advocaten

Uitgebreide informatie over toetreding en vestiging van EU advocaten is sinds kort op deze site te raadplegen.

Voor EU-advocaten zijn twee Europese richtlijnen van belang. Richtlijn 89/48/EG, de zogenaamde Diplomarichtlijn, in Nederland geïmplementeerd in de Algemene Wet Erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma`s en richtlijn 98/5/EG, de Vestigingsrichtlijn, die op korte termijn in de Advocatenwet zal worden geïmplementeerd. Op basis van de Diplomarichtlijn kan een volwaardig beroepsbeoefenaar uit één van de EU-landen, na het halen van een aanvullend examen (de proeve van bekwaamheid), toetreden tot de Nederlandse Balie. Met een beroep op de Vestigingsrichtlijn kan een EU-advocaat hier te lande de praktijk "under hometitle" uitoefenen, zonder daar een examen voor te hoeven afleggen. Na drie jaar kan vervolgens onder bepaalde voorwaarden om inschrijving bij een Nederlandse rechtbank worden verzocht. Van belang hierbij is dat deze optie geen toegang biedt tot het beroep van procureur, in tegenstelling tot toetreding middels een beroep op de Diplomarichtlijn.

De procedurele consequenties van bovenstaande situaties, inclusief Engelse vertaling, kunt u vinden in de rubriek Wet- en regelgeving / EU advocaten.
Deel: ' Richtlijen voor toetreding en vestiging van EU advocaten '
Lees ook