Verbond van Verzekeraars

Richtlijn financiële conglomeraten

Binnenkort wordt de Richtlijn aanvullend toezicht financiële conglomeraten geplaatst in het Publicatieblad van de EU. Doel van de richtlijn, die in januari 2003 is vastgesteld, is een aanvullend toezicht op financiële conglomeraten, naast het sectorale toezicht dat al geldt. EU-lidstaten zijn verplicht om de richtlijn uiterlijk binnen 18 maanden na publicatie in het EU-blad te implementeren in eigen wetgeving. Het Verbond en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zullen overleg voeren met het ministerie van Financiën over de implementatie in Nederland.

Binnen Europa bestaan al toezichtregels voor banken die samen in een bancaire groep opereren en voor verzekeraars die samen in een verzekeringsgroep opereren. Het toezicht op combinaties van banken en verzekeraars samen in één groep (financiële conglomeraten) was tot voor kort echter nog niet geregeld. Ter opvulling van die lacune is de Richtlijn aanvullend toezicht financiële conglomeraten opgesteld. Volgens de richtlijn moeten financiële conglomeraten risicoconcentraties en intra-groeptransacties rapporteren en een adequaat risicobeheer voeren. De richtlijn is van toepassing op ondernemingen waarvan de financiële activiteiten meer dan veertig procent van het balanstotaal uitmaken. Zon groep ondernemingen is echter pas een financieel conglomeraat als wordt voldaan aan een vrij complexe combinatie van definities en formules. Het Verbond en de NVB zullen nader overleggen met het ministerie van Financiën over de implementatie van de richtlijn in Nederland. Daarbij moet ook worden bepaald welke toezichthouder dit aanvullende toezicht zal houden op welk financieel conglomeraat en hoe de kapitaaltoereikendheid het beste kan worden berekend.

Bondig, februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Richtlijn financiële conglomeraten '
Lees ook