Nederlands Normalisatie-instituut

2 september, 1999 Nieuwe richtlijn NNI speelt in op liberalisering energiemarkt NPR 6233 geeft advies voor uitlezen van energiemeters op afstand

Delft - Welk protocol kan een energiebedrijf het beste kiezen als het energiemeters op afstand wil uitlezen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut: NPR 6233. De richtlijn is ontwikkeld om te voorkomen dat er in 2002, wanneer de markt opengaat voor middelgrote afnemers, meerdere systemen voor het uitwisselen van energiemeetgegevens naast elkaar blijven bestaan.

De markt voor het leveren van gas, water, elektriciteit en warmte is in Nederland in een snel tempo aan het liberaliseren. In een vrije markt moeten voor afrekening en bedrijfsbeheersing energiemeetgegevens worden uitgewisseld tussen producent, handelaar, netbeheerder en afnemer. Hiervoor is op dit moment een aantal systemen op de markt. Met het oog op het opengaan van de energiemarkt voor middelgrote afnemers, in 2002, is NPR 6233, met de titel Uitlezing op afstand van energiemeters - Datacollectieprotocollen ontwikkeld. Een werkgroep, bestaand uit leden namens energiebedrijven en leveranciers, heeft onder hoede van het NNI een overzicht gemaakt van beschikbare systemen en advies uitgebracht welk protocol middelgrote afnemers het beste kunnen kiezen.
Voor kleine afnemers, waarvoor de energiemarkt in 2007 opengaat, is nog geen advies in voorbereiding.
NPR 6233 is bedoeld voor energiebedrijven die gas, water, elektriciteit of warmte leveren en voor leveranciers van meters voor deze energiesoorten.

Informatie en bestellen
Meer informatie is te krijgen bij NNI-Klantenservice, telefoon: (015) 2 690 391, e-mail: info@nni.nl. Of bij ing. E. J. van der Feen, telefoon: (015) 2 690 198, e-mail: Ed.vanderfeen@nni.nl. kost NLG 45,- (excl. 6 % btw). Bedrijven kunnen de richtlijn bestellen bij NNI-Klantenservice via het eerdergenoemde telefoonnummer of via e-mail: bestel@nni.nl. Particulieren kunnen de richtlijn bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6 % btw, op Postbanknummer 25301, ten name van het NNI in Delft. Onder vermelding van nummer en naam. Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

terug

Deel: ' Richtlijn NNI speelt in op liberalisering energiemarkt '
Lees ook