Gemeente Breda

31-08-2001

Richtlijnen milieueffectrapportage golfterrein Om de Haenen vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft de richtlijnen vastgesteld die gehanteerd moeten worden bij het maken van het milieueffectrapportage (MER) voor het golfterrein Om de Haenen in Teteringen noordoost. De richtlijnen zijn bijna geheel conform het advies dat de Commissie voor de milieueffectrapportage hiervoor heeft gegeven. Deze Commissie heeft zijn advies gegeven na het lezen van de Startnotitie die in juni is verschenen en alle inspraakreacties die daarop zijn binnengekomen. Ook heeft de Commissie een bezoek gebracht aan het beoogde terrein.

De Commissie ging ervan uit dat er voor het project twee doelen speelden: het verhuizen van de golfclub en het realiseren van een groene buffer tussen de nieuw te bouwen woningen en de ecologische hoofdstructuur die langs het gebied loopt. Dit uitgangspunt heeft het college genuanceerd: er is sprake van één centrale doelstelling, namelijk het realiseren van een groene buffer, bij voorkeur in de vorm van een golfbaan. Een locatieonderzoek naar een goede plek voor een nieuw golfterrein is dan ook niet nodig.

Een andere aanvulling op het advies van de Commissie is de opname van een alternatief andere gebruiksvorm. Omdat de inrichting als groene buffer centraal staat, behoren volgens het advies en volgens het structuurplan Breda Noordoost/Teteringen ook andere gebruiksvormen dan een golfbaan als alternatief te worden beschouwd. Het streven is dit alternatief in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie en de Vereniging Natuurmonumenten uit te werken. Deze instanties hebben al eerder interesse getoond voor het gebied.

Breda, 31 augustus 2001

Deel: ' Richtlijnen MER golfterrein Om de Haenen Breda vastgesteld '
Lees ook