ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

 ministerie van   directie sociale zaken   voorlichting, en werkgelegenheid  bibliotheek en      documentatie 

1 november 1999 nr. 99/194

richtlijnen voor kwantitatieve risico-analyse (cpr 18e)

bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is het rapport van de commissie preventie van rampen door gevaarlijke stoffen (cpr) verschenen: cpr 18 e (e staat voor engels) "Guidelines for quantitative risk assessment".

Het rapport geeft methoden voor het berekenen van de risico’s die zijn verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare modellen en gegevens zoals die te vinden zijn in de eerder gepubliceerde rapporten van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen:

CPR 12E "Methods for determining and processing probabilities"

CPR 14E "Methods for the calculation of physical effects

CPR 16E "Methods for the determination of possible damage"

Het rapport bestaat uit twee delen:

Deel 1 beschrijft de methoden voor het berekenen van de risico’s van stationaire installaties, terwijl deel 2 beschrijft op welke wijze de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen worden berekend.

Met de uitgave van het rapport CPR 18E (beter bekend als het "paarse boek") beoogt de CPR het gebruik van gestandaardiseerde berekeningsmethoden in de risico-analyse te bevorderen.


Het rapport CPR 18E kan worden besteld bij Sdu Uitgevers te Den Haag, tel. 070-3789880. De prijs per exemplaar bedraagt f 145,- incl. BTW en excl. verzendkosten.

Deel: ' Richtlijnen voor risico-analyse gevaarlijke stoffen '
Lees ook