Hagemeyer

PERSBERICHT

Riddell verlaat Raad van Bestuur en Executive Committee Hagemeyer

Hagemeyer maakt bekend dat de heer J.H.Riddell, Chief Financial Officer, lid van de Raad van Bestuur en van het Executive Committee, de wens te kennen heeft gegeven met ingang van 31 augustus 2002 terug te treden.

Met ingang van 1 augustus 2002 zal de heer Drs J.S.T. Tiemstra R.A. (49) zijn functie als CFO en lid van het Executive Committee overnemen. Tevens zal de heer Tiemstra in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van Hagemeyer N.V.

James Riddell: "Er is met het veranderingsproces binnen Hagemeyer al veel bereikt. Nu wij een goede opvolger hebben gevonden is de tijd aangebroken dat ik na het inwerken van de heer Tiemstra, uitvoering kan geven aan mijn wens om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk, en meer tijd te besteden aan mijn familie".

De heer Riddell zal tot begin 2003 als adviseur van de Raad van Bestuur aan de onderneming verbonden blijven.

De heer Tiemstra is afkomstig van HBG waar hij sinds oktober 2001 de positie van CFO bekleedt. Daarvoor was hij werkzaam bij Unilever in senior posities in financieel en algemeen management.

Naarden, 13 juni 2002
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur

Zoekwoorden:

Deel: ' Riddell verlaat Raad van Bestuur en Executive Committee Hagemeyer '
Lees ook