---

Ministerie van Defensie---

Ridder Militaire Willemsorde overleden

18-09-2002

In zijn woonplaats Amersfoort is zondag (15 september) verzetsheld Liepke Scheepstra op 83-jarige leeftijd overleden. Hij behoorde tot het selecte gezelschap dragers van de Militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding van ons land. Scheepstra werd in 1946 benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde in verband met zijn rol in het verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hij was voorafgaande aan de oorlog als dienstplichtige ingedeeld bij het 9e Regiment Infanterie van de landmacht en als korporaal bij het Korps Politietroepen, een van de voorlopers van de huidige Koninklijke Marechaussee. Liepke Scheepstra wordt zaterdag begraven op Schiermonnikoog.

Scheepstra nam als lid van de Knokploegen vanaf 1943 actief deel aan het verzet. Zo was hij betrokken bij een geslaagde overval op de gevangenis van Arnhem, waarbij alle gevangenen werden bevrijd. In de zomer van 1944 had hij als lid van de top van de Landelijke Knokploegen een belangrijk aandeel in het organiseren van sabotage aan de spoorwegen in Oost- en Zuid-Nederland. Ook was hij in september van dat jaar betrokken bij het samenvoegen van de Knokploegen, de Ordedienst en de Raad van Verzet tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Van deze organisatie was hij tot en met 7 augustus 1945 lid. Op 1 oktober 1958 werd Scheepstra eervol uit militaire dienst ontslagen.

Deel: ' Ridder Militaire Willemsorde Liepke Scheepstra overleden '
Lees ook