Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 3 september 2001

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

De heer J.G.H. Wolfs, geboren op 19 maart 1938 te Eindhoven en woonachtig in Eindhoven, De Koppele 82

is benoemd

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 31 augustus legt de heer Wolfs zijn functie neer als directeur van Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
De heer Wolfs heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie en uitvoering van de re-organisatie van het basisonderwijs in Eindhoven en omstreken en daarmede heeft hij bijgedragen aan de kwaliteit en het voortbestaan van katholieke en protestants-christelijke scholen voor basis- en speciaal onderwijs.

Loco-burgemeester H. Scherf heeft de onderscheiding uitgereikt op vrijdag 31 augustus om 16.30 uur te Veldhoven, congrescentrum Koningshof.

Deel: ' Ridderorde voor aftredend onderwijs-directeur in Eindhoven '
Lees ook