PERSBERICHT - 14 JULI 2001

Ridders, kruisvaarders, cowboys en Indianen in Archeon

Themapark Archeon biedt in de vakantiemaanden juli en augustus vele evenementen met een internationaal karakter. Hoogtepunten in juli zijn:

21 + 22 juli Archeon American History Weekend met Cowboys en Indianen

De `Dutch Indian Friends' geven samen met de werkgroep Western/Indian Wars van de Vereniging van Military Living History een gevarieerd, historisch beeld van het "Wilde Westen" ofwel de streken ten westen van de Mississippi in Noord-Amerika uit de periode 1838 - 1890. Een spectaculair weekend met demonstraties en shows van cowboys en trappers, een pionierskamp met vijf huifkarren, een indianenkamp met vijf teepeés, een trapperkamp en circa tien diverse modellen tenten (verdeeld over trapperkamp en pionierskamp).

Er zijn activiteiten zoals authentiek koken, duelschieten, tomahawkwerpen, messenwerpen, zweepslaan, schietdemonstraties en saloongevechten. Er is ook een kampement uit de periode rond 1876 toen landmeters, geologen en fossielzoekers een wetenschappelijke expeditie vormden.

In de Herberg zijn speciale Mexicaanse gerechten te verkrijgen en er is live muziek van Blue Grass.

28 + 29 juli Internationaal dertiende eeuws Weekend met kruisridders

Op 28 en 29 juli verzamelt in het middeleeuwse stadje van Archeon een grote groep kruisvaarders uit alle windstreken* (Italië, Noorwegen, België, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland). Ze maken zich op om naar Zuid-Frankrijk te trekken om van daaruit onder leiding van koning Lodewijk IX voor de achtste maal ten strijde te trekken tegen de moslims in het heilige land. In Archeon tonen deze ridders hoe zij zich met hun gevolg voorbereiden op deze heilige tocht. De gevechten in vol harnas en het dagelijks leven in een dertiende eeuws kamp met vele vrouwen en ambachtslieden geven een waarheidsgetrouw beeld van deze kruisvaarders.

"We schrijven het jaar 1269. Het feodale West Europa wordt bestuurd door verschillende koningen, hertogen en graven die ieder hun eigen gebied bezaten. Het over het algemeen katholieke Europa voelde een dreiging uit het zuiden en zuidoosten waar de Islamitische heersers steeds verder het christelijke gebied introkken. De katholieke kerk riep op tot de bekende kruistochten.

De opzet van deze kruistochten was om de heilige plaatsen rond Jeruzalem te veroveren op de mohammedaanse Turken. Onmiddellijke aanleiding was dat Constantinopel, het meest oostelijke gelegen christelijke bolwerk in 1269 militair werd bedreigd.

Vele kruistochten volgden elkaar op. In de dertiende eeuw kregen zij een meer politiek dan religieus karakter. In naam van het christendom werden lastige heersers tot ketter verklaard en uit de weg geruimd. De voorlaatste kruistocht vond tussen 1248 en 1254 plaats en werd geleid door de vrome koning Lodewijk IX, die helaas voordat hij het beloofde land bereikte in Egypte gevangen werd genomen. In 1270 probeerde hij het opnieuw om via Sardinië en Tunesië naar het beloofde land te trekken."

Deel: ' Ridders, kruisvaarders, cowboys en Indianen in Archeon '
Lees ook