CDA

Rietkerk wil opheldering over WAO-uitkering Ferdi E.

Tweede Kamerlid Theo Rietkerk heeft aan minister Korthals (Justitie) schriftelijke vragen gesteld over de WAO-uitkering (in totaal 7 ton) van Ferdi E, de moordenaar van Gerrit Jan Heijn.

Theo Rietkerk wil onder meer weten of het juist is dat de advocatenkosten van Ferdi E. zijn vergoed door de overheid. "Hoeveel heeft de overheid betaald voor advocatenkosten of andere kosten in de zaak Ferdi E? En gaat de minister de vergoede kosten voor rechtsbijstand in mindering brengen op het bedrag dat nu aan WAO-uitkering is betaald?", aldus Rietkerk.

Verder wil Theo Rietkerk weten of het juist is dat er nog steeds sprake is van niet-vergoede materiële en immateriële schade bij de familie van het slachtoffer. "Zo ja, kunnen de nabestaanden dit, door de nu betaalde uitkering alsnog verhalen op Ferdi E.?"

Hieronder staan alle vragen die Theo Rietkerk heeft gesteld:


1. Heeft de minister kennis genomen van de uitspraak van de rechter in Groningen op grond waarvan Ferdi E. met terugwerkende kracht een WAO-uitkering van f700.000,- krijgt?


2. Is de minister met vragensteller van mening dat een dergelijke beslissing ingaat tegen het rechtsgevoel in de samenleving en dat er derhalve sprake is van een ongewenste situatie?


3. Is de minister met vragenstellen van mening dat de loonderving van Ferdi E. niet wordt veroorzaakt door zijn arbeidsongeschiktheid, maar door zijn detentie en dat er derhalve geen recht hoort te bestaan op een WAO-uitkering.


4. Zo ja, wat is de minister voornemens te gaan doen om aan deze ongewenste situatie een eind te maken.


5. Is het toegestaan dat onderzoek van het Pieter Baan Centrum ten behoeve van TBS-indicatie gebruikt wordt voor een WAO-aanvraag?


6. Acht u dit een gewenste ontwikkeling? Zo nee, welke maatregel gaat u nemen om dit te voorkomen


7. Is het juist dat de advocatenkosten van Ferdi E. zijn vergoed door de overheid? Hoeveel heeft de overheid betaald voor advocatenkosten of andere kosten in de zaak Ferdi E.? Gaat u de vergoede kosten voor rechtsbijstand in mindering brengen op het bedrag dat nu aan WAO-uitkering is betaald


8. Is het juist dat er nog steeds sprake is van niet-vergoede materiële en immateriële schade bij de familie van het slachtoffer. Zo ja, kunnen de nabestaanden dit, door de nu betaalde uitkering alsnog verhalen op Ferdi E.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rietkerk wil opheldering over WAO-uitkering Ferdi E. '
Lees ook