CDA

Rietkerk wil plan van aanpak tegen "zwarte euro's"

CDA Tweede Kamerlid Theo Rietkerk heeft aan de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) schriftelijke vragen gesteld over de jacht op zogenoemde "zwarte euro's".

Rietkerk is bang voor een grote witwas-operatie van zwart geld als de Euro op 1 januari 2002 wordt ingevoerd. Hij wil weten of het inderdaad gaat om bedragen van tussen de 30 en 40 miljard gulden zwart geld, zoals kranten melden. Verder wil hij weten hoe het kabinet de enorme hoeveelheid zwart geld denkt terug te dringen.

Andere vragen van het Kamerlid zijn:

Bent u met ons van mening dat net als bij het millenium en de Europese voetbalkampioenschappen 2000 er een aparte projectaanpak dient te komen om zoveel mogelijk van de miljarden zwart geld op te sporen? Zo ja, bent u bereid hier een groot project van te maken? Zo, nee, waarom niet?

Is de politie in staat om zo'n groot project op te zetten en uit te werken voor de begrotingsbehandeling van 2001 in oktober 2000? Bent u bereid de Tweede Kamer over de inhoud van het project voor 1 oktober te informeren, zodat bij de begrotingsbehandeling dit grote project meegewogen kan worden?

Bent u met ons van mening dat de recherchecapaciteit bij de Nederlandse politie en justitie onderbedeeld is? Zo, ja wat gaat u hieraan doen? Is het juist dat er bij de opsporingsdiensten te weinig kennis aanwezig is om de financiële criminaliteit te onderzoeken en op welke wijze wordt er internationaal samengewerkt? Zo ja, wat gaat u hieraan doen en moet dit ook beter worden gecoördineerd en geïntensiveerd met het oog op januari 2002?

Betekent de terechte strafverhoging voor het opzettelijk uitgeven van vals geld ook niet, dat het omzetten van de miljarden zwarte guldens een strafverhoging met zich mee zou moeten brengen? Zo nee, waarom niet?

Deel: ' Rietkerk wil plan van aanpak tegen "zwarte euro's" '
Lees ook