expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: RABK VERZELFSTANDIGD

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
26 februari 1999

RIJKSAKADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN VERZELFSTANDIGD

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (RABK) te verzelfstandigen. Tot nu toe was de RABK onderdeel van het ministerie van OCenW.

Reden voor de verzelfstandiging is het regeringsbeleid om uitvoerende taken zoveel mogelijk af te stoten. De praktijkstudie die de RABK biedt wordt niet gerekend tot een kerntaak van de rijksoverheid. De RABK is een van de laatste culturele instellingen die wordt geprivatiseerd. In de afgelopen jaren gebeurde dat al met de rijksmusea.

De RABK biedt jonge kunstenaars voor een periode van twee jaar begeleiding en faciliteiten bij hun verdere ontwikkeling en organiseert bovendien de jaarlijkse Prix de Rome. De RABK blijft als zelfstandige Stichting voortbestaan en zal worden gesubsidieerd op basis van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Het profiel en de taken van de RABK (waaronder de organisatie van de Prix de Rome) blijven hetzelfde als voor de verzelfstandiging.

RVD, 26.02.1999

26 feb 99 17:30

Deel: ' Rijksakademie van Beeldende Kunsten verzelfstandigd '
Lees ook