Rijksarchiefdienst

Rijksarchief verwerft oude stukken via Internetveiling

9/11/99

Eind oktober heeft het Rijksarchief in Gelderland oude archiefstukken van de familie Bentinck uit de 18e-eeuw via een Internetveiling in de Verenigde Staten aangekocht.

Het archief van de grafelijke familie Van Aldenburg-Bentinck is een van de belangrijkste particuliere archieven die het Rijksarchief in Gelderland beheert. Deze familie, van wie het bekendste lid gravin Charlotte Sophie (1715-1800) was, bekend van de boeken van Hella Haasse en de daarnaar gemaakte TV-serie, heeft in de Europese geschiedenis van de 17e tot en met de 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld. Het archief bevat gegevens betreffende Nederland, Engeland, Duitsland en Latijns-Amerika (Suriname, Guyana).

Eind september kreeg het rijksarchief een tip van een hoogleraar economie aan de Economische Universiteit van Rotterdam. Op de Amerikaanse internet-veilingsite EBay werden 19e-eeuwse archiefstukken van de familie Bentinck te koop aangeboden. Na enige aarzeling, - het rijksarchief stelt zich daargaans zeer terughoudend op met het aankopen van historische archiefbeschieden -, werd besloten een bod uit te brengen. Daarbij ging het niet alleen om de verwerving van de stukken, maar ook om de mogelijkheid een spoor te vinden van delen van het archief, die sedert de 19e eeuw verloren zijn geraakt.

Het bod van het rijksarchief was succesvol. Het rijksarchief betaalde 500 voor de aanwinst. Eind oktober werden de stukken - een aantal belangwekkende brieven uit de 18e eeuw - ontvangen. Inmiddels is ook de speurtocht naar de herkomst van de stukken gestart, die misschien een tipje van de sluier over de lotgevallen van andere delen van het archief kan oplichten.

Copyright © Rijksarchiefdienst

Deel: ' Rijksarchief verwerft oude stukken via Internetveiling '
Lees ook