Rijksarchiefdienst

ARCHIEFPRIJSVRAAG

Rijksarchiefdienst 200 jaar
In juni 2002 bestaat het moderne archiefwezen in Nederland 200 jaar. Op 17 juni 1802 werd Hendrik van Wijn benoemd als eerste Rijksarchivaris van wat toen nog de Bataafse Republiek heette. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige Rijksarchiefdienst.

Het 200-jarig bestaan van de Rijksarchiefdienst wordt gevierd met een aantal grote publieksevenementen, zoals een serie speciale theatervoorstellingen, een internationaal getint congres, een expositie in samenwerking met het Haags Historisch Museum en een reeks van andere evenementen.

Onderwijs
Onderwijs is een speerpunt in het beleid van de Rijksarchiefdienst. In samenwerking met de Vereniging Geschiedenisleraren Nederland (VGN) heeft de Rijksarchiefdienst de afgelopen jaren een drietal websites gebouwd: Archief in de Klas I, II en III, te vinden op www.archief.nl
* Archief in de Klas I is een programma gebaseerd op oude huwelijksakten en is ontwikkeld voor de Basisvorming.
* Archief in de Klas II is gericht op het Centraal Schriftelijk Examen geschiedenis 1999 en 2000 over de Nederlandse samenleving rond 1900, maar is ook nu nog zeer bruikbaar in de Tweede Fase.
* Archief in de Klas III behandelt het Centraal Schriftelijk Examen geschiedenis 2001 en 2002, over Nederland en Indonesië.

Archiefprijsvraag
In het kader van deze Archiefprijsvraag worden scholen en/of individuele leerlingen uitgenodigd projecten in te zenden die tot stand zijn gekomen op basis van origineel archiefmateriaal. De archiefprijsvraag is bedoeld voor het Voortgezet Onderwijs, waar de Basisvorming met aandacht voor vakoverstijgende omgevingsgeschiedenis én de Tweede Fase met bijvoorbeeld profielwerkstukken en praktische opdrachten goede aanknopingspunten bieden. Historische projecten in combinatie met andere vakken als aardrijkskunde, economie en biologie zijn dus ook heel goed mogelijk.

Voorwaarden
Inzendingen moeten gemaakt zijn door leerlingen (individueel of in groepsverband), op basis van origineel, niet eerder gepubliceerd archiefmateriaal. De begeleidende docent dient bij de inzending een protocol te overleggen over de wijze waarop het resultaat tot stand is gekomen. De keuze van het medium is vrij, maar de jury is erg gecharmeerd van de moderne media.

Inleverdatum
De uiterste inleverdatum is 1 april 2002. De deskundige jury, samengesteld uit archivarissen en docenten, zal op 1 september 2002 de winnaars bekend maken. In september/oktober 2002 zullen de prijsuitreikingen plaatsvinden in het Algemeen Rijksarchief (dan: Nationaal Archief) te Den Haag.

Prijzen
De prijzen bestaan uit een bedrag voor de school en een bedrag voor de deelnemende leerling(en). Het prijzengeld voor de school dient besteed te worden aan moderne media voor het geschiedenisonderwijs in het schoolgebouw.

* De 1e prijs bedraagt 4000 Euro voor de school en 2000 Euro voor de leerling(en).

* De 2e prijs bedraagt 2000 Euro voor de school en 1000 Euro voor de leerling(en).

* De 3e prijs bedraagt 1000 Euro voor de school en 500 Euro voor de leerling(en).

Inlichtingen
Meer informatie: drs. C.J. van Golen,
woordvoerder Rijksarchiefdienst / Algemeen Rijksarchief tel: 070-3315447
fax: 070-3315555
e-mail: cees.jan.van.golen@ara.archief.nl

Deel: ' Rijksarchiefdienst bestaat 200 jaar '
Lees ook