College voor zorgverzekeringen

Rijksbijdrage bij financiering: belangrijke voordelen 30 mei 2002
Combinatiemodel voor financiering basisverzekering

CVZ: "Rijksbijdrage als onderdeel financiering biedt belangrijke voordelen"

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) pleit voor nader onderzoek naar de inkomenseffecten als de financiering van de basisverzekering (huidige ziekenfonds plus particulieren) zou plaatsvinden via een mix van nominale premie, procentuele premie en rijksbijdrage. Hiermee verbreedt het college de actuele discussie over de financiering van een toekomstige basisverzekering. Het CVZ constateert dat de rol van de rijksbijdrage als onderdeel van een financieringsmodel tot nu toe geen aandacht heeft gekregen, terwijl die toch tal van voordelen biedt. Dit staat te lezen in het rapport 'Premiestructuur van de Algemene Verzekering', dat het college vandaag aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangeboden.

Zo wijst het college er op dat de overheid door de rijksbijdrage als directe financieringsbron te gebruiken, een extra middel in handen krijgt om inkomenseffecten te compenseren. Bovendien kan met een structurele rijksbijdrage ook een bufferfunctie worden vervuld. In situaties waarin veel waarde wordt gehecht aan een stabiele premie, kan met de bijdrage het vermogen van de Centrale Kas op peil worden gehouden. Dit soort situaties kan bijvoorbeeld ontstaan bij economische stagnatie of teruggang. Ten slotte wijst het CVZ er op dat zo'n rijksbijdrage in de financiering van de zorg ook een uiting is van de medeverantwoordelijkheid van de overheid. Zeker als het gaat om de financiering van een basisverzekering voor iedereen.

Deze voordelen van de rijksbijdrage zijn volgens het CVZ interessant genoeg om die verder te onderzoeken. Bij de toepassing van een combinatie van nominale premie, procentuele premie en rijksbijdrage zal een mix moeten worden gevonden die leidt tot acceptabele inkomenseffecten, waardoor compensaties beperkt kunnen blijven.
Auteur: René Schipaanboord, telefoon 020 - 3475 867
Mutatiedatum 31/05/2002 07:10:09
Site Meter

Deel: ' Rijksbijdrage als onderdeel financiering biedt belangrijke voordelen '
Lees ook