Rijksgebouwen over op Nederlandse groene stroom van Greenchoice


ROTTERDAM, 20170307 -- Gisteravond werd definitief dat duurzame energieleverancier Greenchoice samen met nog drie leveranciers alle groene stroom gaat leveren voor duizenden aansluitingen in overheidsgebouwen en -terreinen. Greenchoice levert minstens drie jaar (2018 t/m 2020 met verlengoptie) stroom aan onder meer de Tweede Kamer, DUO, de Koninklijke Bibliotheek en diverse ministeries. Voor Greenchoice gaat het om ruim 250 miljoen kWh. Dit is circa een kwart van het totaalverbruik van het Rijk (vergelijkbaar met 80.000 huishoudens). Bijzonder is dat Greenchoice uitsluitend stroom gaat leveren die in Nederland is opgewekt. Greenchoice hoopt dat de overheid in de toekomst steeds meer energie uit lokale bronnen inkoopt.

Alles uit zon of wind
Het Rijk gaat met deze stap helemaal over op groene stroom. De eis die vanuit hen werd gesteld was dat alles via zogeheten Garanties van Oorsprong uit zon of wind moet komen, dus geen waterkracht meer. De Rijksoverheid wil uiteindelijk zoveel mogelijk zelf stroom opwekken en - uiterlijk in 2030 - alleen nog maar in Nederland opgewekte groene stroom gebruiken: ofwel ‘oranje stroom’.

Greenchoice: alleen Nederlandse stroom
De stroom die Greenchoice aan de overheidsgebouwen gaat leveren komt voor 100% uit Nederlandse windmolens. Dat sluit aan op de wens van Greenchoice om ook aan grote zakelijke gebruikers uitsluitend stroom te leveren die in Nederland is opgewekt. Voor huishoudens geldt al sinds 2016 dat ze van Greenchoice alleen maar Nederlandse groene stroom krijgen.

[Rijksgebouwen over op Nederlandse groene stroom van Greenchoice] Steeds groener Nederland
Diane Klok, Commercial Director Greenchoice: “Wij zijn blij met deze principiële duurzame keuze van het Rijk. Deze is cruciaal voor een steeds groener Nederland. Hoe meer grote gebruikers voor lokale stroom kiezen en investeren in duurzame projecten, hoe meer groene stroom er in totaal beschikbaar komt. We hopen dat de overheid bij volgende aanbestedingen nog een stuk meer nadruk legt op de herkomst van de stroom: uit Nederland graag!”

Fors investeren
“Voor ons als écht groene energieleverancier is de opdracht een enorme klapper. De stroom van Greenchoice komt nu al voor 80% uit Nederlandse duurzame bronnen. In 2020 willen we dat ons stroometiket voor 100% uit stroom uit eigen land bestaat. Dat gaat zeker lukken omdat we al jaren fors investeren in duurzame lokale opwek. In zonneweides, op daken, langs snelwegen, in windmolenparken en door samen te werken met tientallen coöperaties,” aldus een trotse Klok.

Elk jaar kijkje nemen
Leuk om te weten is dat de Rijksoverheid ook vroeg of de leveranciers elk jaar een rondleiding op een duurzame opweklocatie willen organiseren. Dat juicht Greenchoice toe. We laten altijd graag zien waar duurzame stroom vandaan komt en hoe we samen Nederland steeds groener maken door te kiezen voor écht schone manieren van energie opwekken.


Deel: ' Rijksgebouwen over op Nederlandse groene stroom van Greenchoice '
Lees ook