Gemeente Eindhoven

Persbericht: 17 februari 2003 , no. 21

Rijksmonument 't Hofke 13 gerestaureerd

De buitenschil van rijksmonument 't Hofke 13 wordt op korte termijn gerestaureerd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in afwachting van een definitieve bestemming / functie voor het pand.

De boerderij is oorspronkelijk een driebeukig hallenhuis uit ca. 1580, waarvan de kern in de constructie nog steeds aanwezig is. Het huidige uiterlijk dateert grotendeels uit de 18e eeuw. De boerderij is uniek als bouwtype en een van de oudste panden in Eindhoven.

De totale kosten voor de restauratie zijn begroot op ongeveer 70.000,-. Ongeveer 14.000,- daarvan wordt gefinancierd middels een subsidie van de rijksdienst voor Monumentenzorg. De rest betaald de gemeente uit de begroting DSOB\grondbedrijf en uit het MPS/ISV.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Rijksmonument 't Hofke 13 in Eindhoven gerestaureerd '
Lees ook