expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Rijksverkeersinspecties versterken samenwerking

RIJKSVERKEERSINSPECTIES VERSTERKEN SAMENWERKING

De rijksverkeersinspecties van Belgie, Nederland, Luxemburg en Frankrijk gaan nauwer samenwerken op het gebied van de organisatie van gezamenlijke controle-acties, informatie-uitwisseling, opleiding en uitrusting. Dat is vastgelegd in een akkoord, dat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en marge van de Europese transportraad in Luxemburg met haar ambtgenoten heeft ondertekend.

De noodzaak van internationale controle op het vervoer over de weg wordt steeds groter door toenemende internationalisering en liberalisering van deze sector. Een nauwe samenwerking op het gebied van controles draagt bij aan verbetering van de verkeersveiligheid, concurrentieverhoudingen en de sociale positie van de vrachtwagenschauffeurs.

Hans Scholten, 06-53379481

06 okt 99 11:31

Zoekwoorden:

Deel: ' Rijksverkeersinspecties versterken samenwerking '
Lees ook