Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

Persbericht Ministerraad
28 juni 2002

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST WORDT DIRECTORAAT-GENERAAL

De Rijksvoorlichtingsdienst wordt als onderdeel van een aanpassing van de topstructuur van het ministerie van Algemene Zaken per 1 juli aanstaande omgevormd van een Hoofddirectie tot een Directoraat-Generaal. Minister-president Kok heeft hiervan in de ministerraad mededeling gedaan. De huidige Hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, de heer E. Brouwers, wordt in verband hiermee met ingang van 1 juli a.s. Directeur-Generaal.

De ambtelijke organisatie van het ministerie van Algemene Zaken zal onder leiding van de Secretaris- Generaal, drs. W.J. Kuijken, collegiaal worden aangestuurd samen met de plv. Secretaris-Generaal, mr. drs. R.K. Visser, de Directeur-Generaal RVD, E. Brouwers en de plv. Directeur-Generaal RVD, G.E. van der Wulp.

RVD, 28.06.2002Deel: ' Rijksvoorlichtingsdienst wordt directoraat-generaal '
Lees ook