expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Rijksweg 50 twee jaar eerder klaar

RIJKSWEG 50 TWEE JAAR EERDER KLAAR

Dankzij afspraken tussen regio en rijksoverheid is de verbinding rijksweg 50 tussen Kampen en Ramspol twee jaar eerder klaar. Vandaag ondertekenden minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, gedeputeerde Kemperman van Overijssel, wethouder Baarsma van Zwolle, burgemeester Kleemans van Kampen en burgemeester Markusse van IJsselmuiden een overeenkomst voor de voorfinanciering van dit nieuwe stuk weg.

Eind 1998 voerde minister Netelenbos overleg met vertegenwoordigers van alle provincies over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1999-2003 (MIT). Eén van de doelen was te kijken hoe de uitwerking van het MIT versterkt kon worden door inbreng van de regio.s. De overeenkomst die vandaag is ondertekend, is de eerste concrete uitwerking van afspraken die toen zijn gemaakt.

In de MIT-planning is de oplevering van rijksweg 50 Kampen-Ramspol- Emmeloord voorzien in 2004. Door de nu gesloten overeenkomst tot voorfinanciering door de provincie Overijssel en de gemeenten Kampen, Ijsselmuiden en Zwolle is het mogelijk geworden de weg al in 2002 open te stellen voor het verkeer.

Dit najaar gaat de aanleg van het wegvak Niersallee-Flevoweg van start In de loop van volgend jaar start de bouw van de nieuwe brug over de Ijssel en de aanleg van het wegvak Flevoweg-Ramspol. Eind 2002 ligt hiermee een volledige autoweg tussen Noordwest Overijssel en de Ijsselmeerpolders en hebben de gemeenten Kampen en Ijsselmuiden een directe aansluiting op het autowegennet. Met het project is op Overijssels grondgebied een bedrag gemoeid van 177 miljoen gulden.

Ellen Timmer, 070- 351 7112

12 jul 99 17:22

Deel: ' Rijksweg 50 twee jaar eerder klaar '
Lees ook