Cebeco Nederland


1 februari

RIJNVALLEI HEEFT VOERPAKKET KLAAR VOOR BACONPRODUCTIE

Land- en tuinbouwcoöperatie Rijnvallei in Wageningen heeft zich als eerste van de Nederlandse mengvoerbedrijven aangemeld bij Nederlands grootste varkensslachterij Dumeco. Rijnvallei kan namelijk met honderd procent zekerheid het juiste voer voor de bacon-lijn voor vleesvarkens leveren. Met deze bacon-lijn is het voor de vleesverwerkende industrie mogelijk om het topsegment van de Engelse vleesmarkt te blijven bedienen.
Een eerste vereiste aan het zogenaamde 'baconvoer' is dat er geen vlees- of beendermeel in verwerkt mag worden. Om dit maximaal te borgen, produceert Rijnvallei het baconvoer in een aparte fabriek waar deze grondstoffen niet worden verwerkt.
Naast de eisen aan het diervoer worden bij de productie van baconvlees ook extra eisen gesteld aan het houderijsysteem. De zeugen moeten in groepen worden gehuisvest en het castreren van beren is niet meer toegestaan. Het is belangrijk dat de varkenshouder veel aandacht besteedt aan het leveren. De beren mogen niet boven de 85 kilogram komen, want dan gaat het volledige voordeel verloren.

Rijnvallei zal binnenkort aan een zestal bedrijven voer gaan leveren dat hun dieren gaat afzetten voor dit marktsegment. De verwachting is dat in de loop van dit jaar er een grote groei zal plaatsvinden van varkenshouders die dieren leveren voor de baconlijn. Rijnvallei is doordrongen van de noodzaak tot productdifferentiatie. Dit uit zich in de gescheiden productiefaciliteiten voor de diverse voeders. Nu er aanvullende eisen worden gesteld aan voeders voor de baconproductie, is Rijnvallei daar op tijd klaar voor. Door het interne kwaliteitsbeleid kan snel worden ingespeeld op de gedifferentieerde vraag uit de markt.
Door het opstellen van de procedure en de strenge controle daarop is Rijnvallei de eerste die de voeders kan voorzien van de etikettering "geschikt voor baconproductie". Zodoende weet ook de varkenshouder direct dat hij zijn dieren het juiste voer verstrekt en kan zijn aandacht geheel gericht worden op het maximaliseren van zijn bedrijfssaldo.

Deel: ' Rijnvallei heeft voerpakket klaar voor baconproductie '
Lees ook