Gemeente Etten-Leur

Rijsdijk open voor alle verkeer

Op woensdag 1 september jongstleden heeft wethouder A. Vermeulen, de Rijsdijk te Etten-Leur-Noord officieel geopend. Hij deed dat samen met de heren Backx en Wellerman van Combinatie De Keen bestaande uit de aannemingsmaatschappijen Heijmans-Boskalis.
De Rijsdijk vormt de verbinding tussen de Zevenbergseweg en de Plantijnlaan en is belangrijk voor het (doorgaande) noord-zuid verkeer en voor de ontlasting van het Van Bergenplein.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rijsdijk Etten-Leur open voor alle verkeer '
Lees ook