Provincie Overijssel

Zwolle/Rijssen, 9 september 1999

ECHTE BAKKER MEINDERS HOFLEVERANCIER

De Rijssense Echte Bakker Meinders mag zich met ingang van aanstaande maandag 13 september 1999 hofleverancier noemen. Overijssels Commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx, maakt dit maandag bekend bij de viering van het 175 jarig jubileum van het bakkersbedrijf. Het predikaat hofleverancier betekent dat het bedrijf het recht krijgt tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". De Commissaris van de Koningin reikt de Oorkonde, behorende bij de bijzondere Koninklijke voorrecht, aanstaande maandag uit de aan de heer en mevrouw Ruben en Hester Meinders, de huidige directeuren van het bedrijf. Ongeveer 250 Nederlandse bedrijven mogen zich "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" noemen. Overijssel telt 11 hofleveranciers.

Nadere inlichtingen: Gemeente Rijssen: Jenny Holtrop telefoon 0548 53
81 07.
Provincie Overijssel: Toon Schuiling, team Communicatie, 038 425 23
12.

Deel: ' Rijssense echte bakker Meinders hofleverancier '
Lees ook