Provincie Gelderland


In week 7-11 juni een rijstrook minder door reparatie LED-verlichting

31 mei 1999

Nr. 99-209

De provincie Gelderland gaat de LED-verlichting in de bocht van de provin ciale weg (N 348) tussen Brummen en de nieuwe IJsselbrug bij Zutphen repa reren. De LED-verlichting is vorig jaar in de as van de weg aangebracht. Momenteel vertoont de verlichting gebreken. De reparatiewerkzaamheden vinden plaaats van 7 t/m 11 juni tussen 9.00 en 16.00 uur.

Gedurende de werkzaamheden is één rijstrook voor het verkeer afgesloten. Een verkeerslicht regelt de doorstroming.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer Th. de Klein, tel. (06) 53 35 25 96, e-mail t.klein@prv.gelderland.nl
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer A. Houtepen, tel. (06) 51 326 309, e-mail a.houtepen@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18, e-mail m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Rijstrook minder door reparatie LED-verlichting N348 '
Lees ook