Gemeente Rijswijk


Actieve hulp bij ontruiming serviceflat "Over de Bogaard" Rijswijk huldigt drie jonge helden

Rijswijk, 22 februari 2000

Het gemeentebestuur van Rijswijk heeft besloten om de drie jongemannen te huldigen die de brand in serviceflat "Over de Bogaard" bij de alarmcentrale hebben gemeld. De huldiging zal plaatsvinden op donderdag 24 februari a.s. om 16.00 uur in het gemeentehuis van Rijswijk. De drie mannen, J.P. Lourier, D. van Diggele en P. van den Bout, hebben op zaterdag 19 februari geen moment geaarzeld toen zij de brand ontdekten. Actief hebben zij deelgenomen aan de ontruiming van de door vuur bedreigde appartementen.
Met deze huldiging wil de gemeente haar dankbaarheid uitspreken voor de voortreffelijk verlopen hulpverleningsactie zowel van de kant van de professionele hulpverleners (brandweer, politie, verzorgingshuis, etc.) als van de kant van individuele burgers.

Technisch onderzoek
Na een zorgvuldige afweging is in gezamenlijk overleg door gemeente, politie en brandweer besloten om op de plaats van de brand geen technisch onderzoek uit te laten voeren naar de oorzaak van de brand. Het uitvoeren van een technisch onderzoek op de betreffende locatie is een gevaarlijke en gecompliceerde opgave. Gelet op de asbestbesmetting ter plaatse zou door de recherche met beschermende kleding gewerkt dienen te worden. Dit brengt met zich mee dat het onderzoek een zeer tijdrovende kwestie zou worden. Aangezien er verder geen enkele aanleiding bestaat om te veronderstellen dat er sprake is van brandstichting, is besloten het technisch onderzoek geen doorgang te laten vinden. Er is opdracht gegeven nu snel het laatste deel van het terrein asbestvrij te maken en de voormalige recreatieruimte van "Over de Bogaard" te slopen.
Van de geëvacueerde bewoners verblijven er op dit moment nog vijf in het zorghotel en de logeerflats van het verzorgingshuis Steenvoorde. Naar verwachting kunnen de laatste evacués nog deze week terug naar hun appartementen.
Ten aanzien van de asbestverontreiniging kan worden gesteld, dat, op de eigenlijke brandhaard na, het terrein voor de serviceflat nog in het afgelopen weekend volledig is schoongemaakt. Gelet op het ontbreken van vragen vanuit de buurt en het feit dat er bij de bewoners van "Over de Bogaard" ook geen verdere vragen leefden, is besloten geen aparte informatiebijeenkomst in de buurt te houden.

De totale schade van de brand wordt geschat op circa anderhalf tot twee miljoen gulden.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Rijswijk huldigt drie helpers bij brand serviceflat '
Lees ook