Gemeente Rijswijk

Rijswijk introduceert vragenuurtje voorafgaand aan raadsvergadering

Rijswijk, 2 oktober 2001

Vooruitlopend op de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur introduceert de gemeente Rijswijk twee actiepunten die de afstand tussen het bestuur en de burger verder kunnen verkleinen. Het gaat hierbij om de introductie van een "vragenuurtje" voorafgaand aan de raadsvergadering én het openen van de mogelijkheid voor raadsleden om direct te reageren op insprekers bij raadsvergaderingen. Deze twee actiepunten worden vanavond bij de raadsvergadering voor het eerst toegepast.

De Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing Rijswijk heeft in het kader van de aanstaande dualisering een aantal actiepunten opgesteld. Naar verwachting zal de wet dualisering gemeentebestuur direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 in werking treden. Om ruim voor die tijd alvast ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze en rol van de gemeenteraad, zullen stapsgewijs nieuwe actiepunten worden geïntroduceerd.
Zo wordt binnenkort een start gemaakt met een experiment waarbij de raadscommissies niet meer worden voorgezeten door de portefeuillehouder, maar door een raadslid. Dit raadslid is geen lid van de commissie maar zuiver een technisch voorzitter.

Vragenuurtje
Tijdens het vragenuurtje kunnen raadsleden mondeling vragen stellen aan het college over onderwerpen die niet op de agenda van de betreffende raadsvergadering staan vermeld. Om de collegeleden in de gelegenheid te stellen de vragen direct te beantwoorden, dienen de raadsleden hun vragen een dag van tevoren schriftelijk in te dienen bij de gemeentesecretaris. Het is de bedoeling dat het vragenuurtje niet langer duurt dan 30 minuten. Het vragenuurtje vangt aan direct na afloop van de spreekrechtbijeenkomst. De spreekrechtbijeenkomst vangt aan om 19.30 uur.

Spreekrechtbijeenkomst
Direct voorafgaand aan de raadsvergadering vindt in Rijswijk altijd een spreekrechtbijeenkomst plaats. Iedereen die de raadsleden over een op de agenda geplaatst onderwerp nader wil informeren kan zich opgeven voor de spreekrechtbijeenkomst. Tot nu toe konden raadsleden zich tijdens de spreekrechtbijeenkomst niet rechtstreeks richten tot de inspreker. Afgesproken is nu dat raadsleden direct na de inspraakreactie een vraag kunnen stellen aan de inspreker dan wel een reactie kunnen geven.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rijswijk start vragenuurtje voorafgaand aan raadsvergadering '
Lees ook