Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 20 januari 1999

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Omzetting bijzonder hoogleraarschap in profileringsleerstoel PROF. DR. IR. RIK HUISKES BENOEMD TOT HOOGLERAAR BIOMECHANICA

Met ingang van 1 januari 1999 is de prof. dr. ir. Rik Huiskes benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Biomechanica' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1986 is de heer Huiskes reeds als bijzonder hoogleraar verbonden aan deze universiteit. De profileringsleerstoel is een volledige leerstoel voor de duur van vijf jaar.

De heer Huiskes (1944) is hoofd van de sectie Biomechanica van de afdeling Orthopedie en hoofd van het Orthopedische Research Laboratorium. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven en promoveerde er in 1979 op het proefschrift 'Some fundamental aspects of human joint replacement'. Prof. Huiskes vervult tal van bestuurlijke functies in zijn vakgebied en beschikt over een uitgebreide publicatielijst. Hij heeft de afgelopen jaren een aantal grote projectsubsidies verworven en tientallen promovendi begeleid.

De biomechanica heeft zich de laatste jaren stormachtig ontwikkeld. Enerzijds vanwege toenemende behoefte aan betrouwbare biomechanische gegevens voor diagnostische en chirurgische methoden, anderzijds door de ontwikkeling van nieuwe meet- en analysemethoden, waarbij met name computersimulatie een belangrijke rol heeft gespeeld.

De sectie biomechanica van de KU Nijmegen neemt nationaal en internationaal een vooraanstaande plaats in. Binnen de faculteit bestaan dwarsverbanden met de vakgebieden Implantologie en Biomaterialen, Endocrinologie, Orthodontie en Anatomie. Landelijk wordt samengewerkt met de Vakgroep Orale Celbiologie van de VU Amsterdam en met de Afdeling Biomedische Werktuigbouwkunde van de Universiteit Twente.

Prof. Huiskes is directeur van de KNAW-erkende onderzoekschool Instituut voor Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen. Ook internationaal zijn er tal van samenwerkingsverbanden met afdelingen orthopedie.

In het biomechanisch onderzoek gaat het om opsporing van faalmechanismen van implantaten, ontwikkeling van preklinische testmethoden voor implantaten, biomechanica van normale gewrichten, gericht op chirurgische reconstructie methoden, remodellering van bot en osteoperose, mineralisatie van bot, en differentiatie van bindweefsel rond biomaterialen.

De biomechanica levert haar bijdrage aan de orthopedie op het gebied van reconstructies in het bewegingsapparaat. Ze onderzoekt de biologische en mechanische voorwaarden die de weefsels in staat te stellen zich te repareren, te onderhouden en aan te passen. Onder andere door 'preclinical testing' is de biomechanica betrokken bij de toelating van nieuwe implantaten en de veilige toepassing ervan. Het onderzoek naar de remodellering en mineralisatie van bot is van belang voor de behandeling van patiënten met osteoperose.

Deel: ' Rik Huiskes hoogleraar biomechanica KUN '
Lees ook