Gemeente Borsele


Rioolvervanging in Nieuwdorp en Kwadendamme

In Nieuwdorp wordt het riool vervangen in de Prinses Beatrixstraat en de Irenestraat. In Kwadendamme wordt het riool in de Casembrootstraat en A. de Koningstraat vervangen. Kwadendamme komt het eerst aan de beurt: eind april 1999 wordt begonnen met de vervanging van de riolering. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken duren. Aannemingsmaatschappij Sagro Zeeland b.v. uit ‘s-Heerenhoek voert de werkzaamheden uit. Aansluitend aan het werk in Kwadendamme wordt eind mei gestart met het vervangen van het riool in de Prinses Beatrixstraat en de Irenestraat in Nieuwdorp.

Vervanging door twee riolen

Het oude riool wordt vervangen door twee riolen. Één riool voor het vuile water en één voor het schone water. Het regenwater zal rechtstreeks naar de sloten afgevoerd worden. De bedoeling van deze scheiding van afvalwaterstromen is dat de zuivering van het waterschap minder belast wordt met schoon water en dat het watermilieu wordt verbeterd.

Herinrichting

Na de aanleg van het riool moet de grond nog ‘zetten’. Daarom kan de definitieve bestrating niet meteen worden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen in het najaar van 1999 en het voorjaar van
2000 uitgevoerd worden. Wij informeren de bewoners tijdig nader hierover.

Klachten of vragen?

Mocht u vragen hebben over de werk dan kunt u contact opnemen met de opzichter op het werk de heer P. de Jonge, toestel 417 of met dhr J.G. Joosten toestel 415 van de afdeling Woonomgeving.

Deel: ' Rioolvervanging in Nieuwdorp en Kwadendamme '
Lees ook