Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie

Datum Nummer
6 juni 2002 p093

Rioolwerkzaamheden Meidoornstraat en Broerdijk

In aansluiting op de vervanging van het riool in de Broerdijk wordt op maandag 10 juni 2002 gestart met rioolwerkzaamheden en archeologisch onderzoek in de Meidoornstraat. Het huidige riool wordt vervangen voor een systeem waarbij regenwater en vuil water worden gescheiden. De werkzaamheden in de Meidoornstraat worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1
Vanaf maandag 10 juni 2002 is de Meidoornstraat, tussen Haagbeukstraat en Broerdijk, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en (brom-)fietsers. Voor voetgangers blijft de Meidoornstraat te allen tijde toegankelijk. De afsluiting wordt met bebording aangegeven. De aansluiting van de Haagbeukstraat op de Meidoornstraat zal zo lang mogelijk worden vrijgehouden.
Fase 1 zal voor de bouwvak grotendeels klaar zijn. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de nieuwe bestrating dan al is aangebracht.

Fase 2
Na de bouwvak, medio augustus 2002, wordt gestart met de werkzaamheden in de Meidoorstraat, gelegen tussen Haagbeukstraat en Elzenstraat. En worden de werkzaamheden van fase 1, indien nog niet voltooid, afgerond. De Haagbeukstraat is in deze fase een doodlopende straat.

De werkzaamheden op de Broerdijk worden vanwege het NK Wielrennen, waarvan de route over de Broerdijk loopt, tijdelijk stilgelegd. Derhalve wordt nu reeds gestart met de vervanging van het riool in de Meidoornstraat. Na de bouwvak worden de werkzaamheden op de Broerdijk, gelegen tussen Postweg en Kwakkenbergweg, weer opgepakt.

Volgens planning zullen de werkzaamheden op de Broerdijk en in de Meidoornstraat half september 2002 zijn voltooid. Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit emailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Rioolwerkzaamheden Meidoornstraat en Broerdijk Nijmegen '
Lees ook