MIG - PROSAFE

MIG - Prosafe : Risico-inventarisatie internationaal zakendoen

Risico-inventarisatie internationaal zakendoen

BOVENSMILDE, Zakendoen op internationaal niveau brengt de nodige risico's met zich mee. Dat kan onder meer uiteenlopen van zwakke overheden, corruptie en georganiseerde misdaad ter plaatse tot en met belangenverstrengeling, bureaucratie en sociale onrust. Aangezien de handel over de landsgrenzen heen ook de nodige kansen in zich draagt, is het voor het internationale zakenleven belangrijk de risico's nauwgezet in kaart te brengen. Om dit te bewerkstelligen, heeft de Britse Merchant International Group (MIG) het Global Disaster Scenario ontwikkeld. Dankzij de samenwerking met MIG kan Prosafe Security International BV deze risico's ook voor het internationaal opererende Nederlandse bedrijfsleven op een rijtje zetten.

Het Global Disaster Scenario kan omschreven worden als een risico-inventarisatie voor het internationale bedrijfsleven. Het eindresultaat is een vertrouwelijk rapport over de internationale-, politieke-, veiligheids- en economische omgeving én de gevolgen voor internationaal zakendoen op strategische en operationele niveaus. Om kwalitatief hoogwaardige informatie te garanderen, wordt een netwerk van toonaangevende en betrouwbare informanten benut, waaronder academici, militairen, inlichtingendiensten, diplomaten, officials en specialisten binnen het MIG-netwerk ter plekke.

Ontstaansgeschiedenis
Het eerste Global Disaster Scenario werd in oktober 2001 in samenwerking met Prosafe Security International BV door MIG verzorgd naar aanleiding van de aanslagen van 11 september in de VS. Het vertrouwelijke rapport is opgebouwd uit een reeks van mogelijke geopolitieke scenario's. Met deze inventarisatie onderzoekt men welke veranderingen zich in de internationale omgeving kunnen aandienen en wat de gevolgen voor de handel zijn. Tevens staan er voorspellingen in met betrekking tot terroristische activiteiten en de impact daarvan, over een korte termijn, die inmiddels voor grotendeels zijn uitgekomen.
MIG focust zich op het meest voor de hand liggende 'worst case scenario', waarbij de waarde van de ontwikkelingen wordt bepaald met behulp van de resultaten van eerdere opdrachten en het inschatten van de gevolgen en gebeurtenissen indien deze zouden plaatsvinden. Tevens verschaft het onderzoek aanwijzingen om te bepalen wanneer de mogelijke scenario's zich daadwerkelijk zullen ontvouwen, zodat daarop geanticipeerd kan worden. In het onderzoek worden overigens ook bevestigde scenario's uit het verleden meegenomen. Als uit de aanwijzingen blijkt dat ze een continue evaluatie waard zijn, volgt nadere interpretatie in het licht van actuele gebeurtenissen.

Strategisch denken
Het benutten van scenario's heeft tot doel managers uit te dagen strategisch na te denken. Over de gebruiken en omstandigheden elders in de wereld, maar ook hoe hun zaken daarin passen en wat de invloed is van hun beslissingen, om op die manier trends en onsamenhangendheden te identificeren.

Strategische intelligentie
In het Global Disaster Scenario II is een serie mogelijke scenario's beoordeeld voor de middellange termijn (zes maanden tot drie jaar), inclusief:
De mogelijkheid van oorlog in het Midden-Oosten, het Indiase subcontinent en de Aziatische regio en de Stille Zuidzee. Dit omvat ook het gebruik van massavernietigingswapens bij de voorstanders van de Verenigde Staten van Amerika en de VS zelf.
De wijdvertakte verdeeldheid rond de handel en de olie aanvoer. De mogelijkheid van verdeeldheid op de aandelenmarkten. Of, aan de andere kant haar doelen na te jagen en het neutraliseren van bedreigingen, in de ruime omgang met haar bondgenoten en anderen.

Speciale aandacht
MIG heeft zich bij het Global Disaster Scenario II gericht op speciale gebieden en kreeg te maken met vragen rond speciale belangen en zorgwekkende ontwikkelingen.

- Wat zou de impact kunnen zijn van het Midden-Oostenbeleid van de Verenigde Staten
en hoe kan dit vertaald worden in anti Westerse gevoelens?
- Hoe waarschijnlijk is de toename van militaire acties tegen Irak?
- Hoe waarschijnlijk is de ontwrichting van de olietoevoer
- Hoe waarschijnlijk is het ineenstorten van het Japanse financiële systeem en welke invloed zal dit op de regionale wereldeconomie kunnen hebben?

- Wat zijn de gevolgen van het politieke beleid van China voor de stabiliteit in de regio?

- Hoe ver zal China haar markten openen en wat zal dit betekenen voor de buitenlandse handel?

- Wat zijn de risico's voor de Aziatische en Stille Zuidzee regio in termen van faillissementen, corruptie, belangenverstrengeling, georganiseerde misdaad en islamitisch fundamentalisme?
- Wat is de uitkomst van een halve eeuw Koreaanse crisis?
- Wat is het beleid en het streven van regionale spelers als Iran, Pakistan en India en welke invloed zullen zij waarschijnlijk op de internationale omgeving hebben?
Alle gegevens over deze vraagstukken zijn aangeleverd door een betrouwbaar netwerk van informanten uit de regio zelf. Hun gegevens en opinies vormen de basis van het Global Disaster Scenario II en alle edities die in de toekomst nog zullen volgen.

Meer informatie over de nieuwe onderzoeksmethode voor het internationale zakenleven is te verkrijgen bij Prosafe Security International BV in Bovensmilde, tel: 0592 - 41 47 38 of per e-mail via info@prosafe.nl en op het web op https://www.prosafe.nl. Contactpersoon is de heer C. busman.

12 jun 02 10:47

Deel: ' Risico-inventarisatie internationaal zakendoen '
Lees ook