Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS https://minvws.nl

IGZ: Risico's distributiesystemen apotheken onderzocht

Vrijdag 7 juni 2002, nummer 69

IGZ: risico's geautomatiseerde distributiesystemen apotheken onderzocht

Dit persbericht verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Apotheken die werken met geautomatiseerde distributiesystemen (GDS) hebben daarbij nog onvoldoende kwaliteitswaarborgen ingevoerd. Hierdoor lopen patiënten onnodig risico op medicatieverwisseling, houdbaarheidsproblemen en kruiscontaminatie (verontreiniging van een materiaal of een product met een ander materiaal of product). Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag uitbrengt.

Voor patiënten die vaak verschillende geneesmiddelen moeten gebruiken, zoals in verzorgingshuizen en verpleeghuizen, is gezocht naar een manier om de geneesmiddelen patiëntvriendelijker te verpakken. Daarvoor zijn geautomatiseerde distributiesystemen ontwikkeld. De apotheken die gebruik maken van GDS leveren geneesmiddelen af aan patiënten of bewoners van instellingen voor de gezondheidszorg (vooral verpleeghuizen en verzorgingshuizen) en maken hierbij gebruik van inpakmachines die in Nederland worden geleverd door de firma's Baxter, Tosho en Hyupshin. Uitgangspunt bij de inzet van deze machines is het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Het is echter niet duidelijk hoe groot de risico's van GDS zijn in verhouding tot het risico op fouten bij de klassieke handmatige distributiesystemen. De IGZ vindt dat die duidelijkheid moet komen voordat de toepassing van GDS een hoge vlucht neemt.

De IGZ heeft in haar onderzoek onder meer de volgende tekortkomingen gesignaleerd: De GDS-apotheken beschikken in het algemeen nog niet over een goed werkend kwaliteitssysteem. De opleiding van de apotheker ten aanzien van het werken met GDS schiet tekort. Een deugdelijke risicoanalyse van de gehele GDS-keten ontbreekt. Informatie die hierover door individuele apotheken is verzameld wordt niet gedeeld. Consensus over vakinhoudelijke aspecten van het werken met GDS ontbreekt. Een veldnorm op dit terrein is gewenst. De productiedocumentatie is fragmentarisch en de geneesmiddelen worden niet door parafering of ondertekening formeel beschikbaar gesteld voor gebruik door de patiënt. Bij de samenstelling van het GDS-assortiment wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de eigenschappen van de geneesmiddelen. Goede houdbaarheidsgegevens van niet-verpakte geneesmiddelen ontbreken.

-0-0-0-

Deel: ' Risico's geautomatiseerde distributiesystemen apotheken onderzocht '
Lees ook