RISICO'S VAN BRAND IN HUIS ONDERSCHAT
Meerderheid van de Nederlanders is zich niet bewust van brandgevaar

DEN HAAG, 17 NOVEMBER 1999 - Slechts 1 op de 5 Nederlanders heeft nagedacht over een vluchtroute bij brand in de eigen woning. Het grootste deel van de bevolking (62%) denkt bij brand meer dan drie minuten de tijd te hebben voordat hun leven wordt bedreigd. Eén op de drie rokers leegt, ondanks het risico op brand, nog 's avonds voor het slapen gaan de asbak in de vuilnisbak. Dit blijkt uit een enquête die onlangs in opdracht van het Europees Brandpreventie Platform voor Consumenten (ACFSE) is gehouden.

Uit dezelfde enquête blijkt dat de helft van de Nederlanders het gevoel heeft niet goed geïnformeerd te zijn over brandpreventie. De meerderheid (85%) van de ondervraagden juicht een keurmerk voor de brandveiligheid van producten toe.

De ACFSE is van mening dat de huidige consumentenvoorlichting niet alleen te kort schiet, maar ook belangrijke groepen niet aanspreekt; uit het onderzoek komt naar voren dat de hogere inkomensgroepen maar liefst twee maal zo veel rookmelders bezitten dan de laagste inkomensgroepen. Ook jongeren (16-24 jaar) worden niet goed bereikt: 25% van de rokende jongeren onderschat bijvoorbeeld het gevaar van roken in bed.

'Mensen zijn', volgens René Hagen, voorzitter van het platform, 'zich niet bewust van de gevaren en oorzaken van brand'. Volgens het CBS is falende of verkeerd gebruikte apparatuur de grootste brandoorzaak; in 1998 leidde dit tot 36% van de woningbranden. Ook onoplettendheid is een belangrijke oorzaak (18%). Het ACFSE-onderzoek ondersteunt deze cijfers: gebruikers gaan onzorgvuldig met hun apparatuur om. Zij laten de TV op stand-by-stand staan (19%). Ook wasdrogers en wasmachines worden bij het slapen of verlaten van het huis niet uitgezet (34%).

De ACFSE houdt consumenten voor dat zij het zekere voor het onzekere moeten nemen en apparatuur, wanneer deze niet wordt gebruikt, uit te zetten. Op dit moment gaat de Nederlandse overheid op het gebied van brandveiligheid sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners zelf; de ACFSE is van mening dat de verantwoordelijkheid alleen bij bewoners kan worden gelegd als zij goed worden voorgelicht over het gebruik van de producten.

Het onderzoek, dat in opdracht van ACFSE door onderzoeksbureau Trendbox onder 500 consumenten is gehouden, toont aan dat het daar nog aan schort in Nederland.

Over ACFSE
De ACFSE is een Europees initiatief dat zich richt op de brandveiligheid van consumentenproducten. Ieder deelnemend land werkt zelfstandig aan campagnes voor brandpreventie binnenshuis en de betrokken partijen bij het platform wisselen met elkaar kennis en ervaring uit. In de landen waar de ACFSE actief is zijn verschillende organisaties uit het bedrijfsleven, overheid, consumentenveiligheid en brandweer betrokken bij een netwerk, om daarin mee te denken over de brandveiligheid van consumentenproducten. Het Platform, dat in november 1998 is opgericht, is op dit moment actief in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Binnenkort verwacht de ACFSE met Zweden en Frankrijk uitgebreid te worden.

Deel: ' Risico's van brand in huis onderschat '
Lees ook