College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Concept Persbericht voor kranten

P E R B E R I C H T

28 september 2001

Risico op trombose bij de derde generatie anticonceptiepil beoordeeld

Het Europese Agentschap voor de beoordeling van geneesmiddelen (de EMEA) heeft vandaag de conclusies gepubliceerd van de beoordeling van het risico op trombose bij het gebruik van de anticonceptiepil. Het gaat om de zogenaamde derde generatie anticonceptiepil die twee hormonen bevat, één van het oestrogeentype en één van het progestrageentype (gestodeen of desogestrel). Conclusies:
- Het gebruik van elk soort anticonceptiepil kan gepaard gaan met trombose. Dit is een zeldzame maar ernstige bijwerking.
- De kans op trombose is het grootst in het allereerste jaar dat een vrouw een anticonceptiepil gebruikt. Het maakt niet uit welke soort anticonceptiepil dit is. - Er is een kleine toename van de kans op trombose als er een derde generatie anticonceptiepil wordt gebruikt (in een-, twee- of driefase vorm), vergeleken met de tweede generatie anticonceptiepil (die het progestageen levonorgestrel bevat). Bij vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken is het optreden van veneuze trombose per jaar geschat op 5 tot 10 gevallen per 100.000 vrouwen.
Bij vrouwen die een tweede generatie anticonceptiepillen gebruiken is het optreden van veneuze trombose per jaar geschat op ongeveer 20 gevallen per 100.000 vrouwen. Bij de derde generatie anticonceptiepil wordt dit aantal per jaar geschat op 30 tot 40 gevallen per 100.000 vrouwen.
- De kans op trombose bij het gebruik van elke soort gecombineerde anticonceptiepil is echter lager dan de kans op deze aandoening tijdens een zwangerschap.

Naar aanleiding van bovenstaande is het advies:
- Er is geen enkele reden voor vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil gebruiken, om hiermee te stoppen vanwege deze bevindingen. Vrouwen die een desogestrel- of gestodeen bevattende gecombineerde anticonceptiepil gebruiken, kunnen hiermee doorgaan wanneer ze deze pil goed verdragen.
- Wanneer een arts een anticonceptiepil voorschrijft moet hij/zij rekening houden met bovenstaande conclusies en de voorzorgen die nu al in de bijsluiter staan.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl) en op de website van de EMEA (www.emea.eu.int)Deel: ' Risico trombose derde generatie anticonceptiepil beoordeeld '
Lees ook