P E R S B E R I C H T

Leiden, 10 februari 1999

Onderzoek maakt duidelijk: voorlichting blijft hard nodig

RISICO VAN TE HOOG CHOLESTEROL NOG STEEDS ONDERSCHAT

Hoewel veel mensen wel weten dat een te hoog cholesterol ongezond is, maken de meeste Nederlanders (82%) zich in het geheel niet druk over hun eigen cholesterol. Meer dan 50% zegt niet tot een risicogroep te behoren. Toch heeft ruim de helft van de bevolking nog nooit zijn cholesterol laten meten, slechts een derde weet dat het met zijn cholesterol goed zit, nog geen 10% weet dat het slecht is. En maar 16% van de Nederlanders weet dat hart- en vaatziekten in de familie voorkomen en dat zij daardoor een verhoogd risico lopen. Dat terwijl hart- en vaatziekten in Nederland doodsoorzaak nummer 1 zijn en een belangrijke oorzaak van invaliditeit en ziekenhuisopname.

Deze conclusies blijken uit een representatief onderzoek door bureau Veldkamp in opdracht van de Stichting Erfelijke Hypercholesterolaemie (Stichting EHC). Vierhonderd Nederlanders van 18 jaar en ouder werden in december 1998 gevraagd naar hun kennis en houding ten aanzien van cholesterol.
De Stichting EHC beschouwt het als haar hoofdtaak, voorlichting te geven over een te hoog cholesterolgehalte, in het bijzonder in die gevallen waar dat erfelijk bepaald is, en het onderzoek daarnaar te bevorderen. Ook verzorgt de Stichting EHC de belangenbehartiging voor mensen met deze aandoening.

Met de resultaten van het onderzoek kan voorlichting over de risico's van cholesterol beter en gerichter worden ontwikkeld. Dat voorlichting over de risico's van een te hoog cholesterol de moeite waard is, onderstreept het feit dat een verlaging van het cholesterol met 10% de kans op een coronaire hartziekte bij iemand van 40 jaar met 50% reduceert (Law, Walds Thompson, 1994).

Bekend is dat ruim een derde van de bevolking boven 18 jaar een te hoog cholesterol heeft. Bij zeker 130.000 mensen heeft dit een erfelijke oorzaak. Zij hebben daardoor een verhoogde kans om op jonge leeftijd een hart- of vaataandoening te krijgen. Deze groep zou extra geïnteresseerd moeten zijn haar cholesterol te weten.

De kennis over cholesterol blijft bij de meeste Nederlanders echter beperkt tot de wetenschap dat verzadigde vetten slecht zijn voor de gezondheid en dat onverzadigde vetten beter zijn. Eenmaal geconfronteerd met het onderwerp hart- en vaatziekten blijken Nederlanders wel bereid iets aan hun leefpatroon te veranderen en actie te ondernemen, indien zou blijken dat hun cholesterol te hoog is. Echter, ongeveer de helft van de Nederlanders is niet geïnteresseerd in zijn cholesterol en weet dus niet of zijn cholesterol te hoog is. Wanneer ze dat wel weten, blijken "ermee rekening houden bij eten en drinken", "letten op vet" en "het vervangen van voedingsmiddelen" de meest populaire maatregelen.

De Stichting EHC concludeert uit de onderzoeksresultaten dat, ondanks de aandacht die er in het verleden al aan is geschonken, voorlichting over de risico's van een te hoog cholesterol hard nodig blijft.

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Amsterdam Januari 1999

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie en voor het opvragen van een samenvatting van het onderzoeksrapport:
Stichting Erfelijke Hypercholesterolaemie Telefoon: 071 - 5225005

Deel: ' Risico van te hoog cholesterol nog steeds onderschat '
Lees ook