expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: RISICOVOLLE TERECHTZITTINGEN....................

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
17 september 1999

RISICOVOLLE TERECHTZITTINGEN NU OOK IN ROTTERDAM

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Korthals van Justitie om Rotterdam naast Amsterdam aan te wijzen als nevenzittingsplaats voor de meervoudige strafkamers van alle arrondissementsrechtbanken. Dit heeft tot gevolg dat ook in Rotterdam risicovolle zittingen kunnen worden gehouden. Momenteel worden voorzieningen getroffen die het mogelijk maken dat met ingang van 1 november Rotterdam als nevenzittingsplaats in gebruik kan worden genomen.
In de afgelopen periode heeft de rechterlijke organisatie te maken gehad met enkele grote strafzaken waarvoor zodanige veiligheidsmaatregelen moesten worden getroffen dat deze maatregelen niet optimaal in het gewone gerechtsgebouw konden worden verwezenlijkt. Daarom is besloten om nevenzittingsplaatsen te creëren die voldoende mogelijkheden hebben om megazaken te behandelen. Het is de president van de arrondissementsrechtbank die bepaalt of in een zaak de terechtzitting in de nevenvestigingsplaats Rotterdam zal worden gehouden. Het Besluit nevenzittingsplaatsen zal worden gewijzigd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het ontwerpbesluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 17.09.99

17 sep 99 14:09

Deel: ' Risicovolle terechtzittingen nu ook in Rotterdam '
Lees ook