TNO


TNO

Persberichten 2003
RIVM draagt beheer landelijke meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit over aan TNO

3 maart 2003

Op 19 februari 2003 hebben de directeur-generaal van het RIVM, de heer H.A.P.M. Pont en de directeur van TNO-NITG, dr. H. Speelman, een overeenkomst getekend over samenwerking in het beheer van meetnetten, data en informatie betreffende de bodem/ondergrond van Nederland en het daarin voorkomende grondwater.

TNO Het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (TNO-NITG) en het Milieu- en Natuurplanbureau van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (MNP-RIVM) hebben besloten op deze gebieden nauwer te gaan samenwerken. MNP-RIVM draagt een aantal uitvoerende en beheerstaken van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit en het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit over aan TNO-NITG. TNO-NITG stelt faciliteiten ter beschikking ten behoeve van de vrije toegang tot alle data en informatie, afkomstig uit deze meetnetten. Ook alle andere niet-confidentiële geowetenschappelijke data en informatie die aanwezig is in het DINO-systeem (Data- en Informatiesysteem Nederlandse Ondergrond), wordt zo ontsloten.

TNO-NITG is het centrale geowetenschappelijke informatie- en onderzoeksinstituut van Nederland. De Nederlandse overheid heeft taken gedelegeerd aan TNO-NITG inzake het inzamelen, verwerven (ondermeer met meetnetten), kwaliteitsborgen, archiveren, analyseren, interpreteren en verstrekken van geowetenschappelijke data en informatie over de Nederlandse bodem/ondergrond en de daarin voorkomende vloeistoffen en gassen. Ook het toegankelijk maken en overdragen van niet-confidentiële geowetenschappelijke data en informatie behoort tot het takenpakket.

Het Milieu- en Natuurplanbureau-RIVM ondersteunt vanuit het ecologisch perspectief de maatschappelijke afweging tussen economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten. Het MNP-RIVM baseert zijn taak op de combinatie van meetprogramma's en (computer-)modellen. Om de wetenschappelijke en maatschappelijke transparantie van het planbureau te vergroten worden deze activiteiten in toenemende mate uitgevoerd in (contractueel vastgelegde) samenwerking met andere instituten en universiteiten. Met de overdracht van deze werkzaamheden is een eerste stap gezet op weg naar een intensievere samenwerking tussen het MNP-RIVM en TNO-NITG.

Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO

Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
T 015 269 49 75

June Vasconcellos
T 015 269 49 05

F 015 262 73 35

pressinfo@tno.nl

Postbus 6050

2600 JA, Delft

Deel: ' RIVM draagt beheer landelijke meetnetten bodem- en grondwaterkwalite.. '
Lees ook