MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

RIZA-ONDERZOEK: .TE WEINIG BEKEND OVER AANWEZIGHEID LEGIONELLA.

Er is te weinig bekend over de aanwezigheid van de bacterie legionella. Legionella kan in allerlei vormen van oppervlaktewater, grondwater en afvalwater voorkomen. De bacterie kan ook voorkomen in koeltorens van de industrie, die van airconditioning systemen van kantoren en ziekenhuizen. Over de concentraties is weinig bekend. Als meer informatie voorhanden is, kunnen betere preventieve maatregelen worden genomen.

Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een studie uitgevoerd, waarbij vooral is geïnventariseerd welke kennis in binnen- en buitenland beschikbaar is over dit onderwerp. Een van de conclusies van het RIZA is, dat de kennis over de aanwezigheid van legionella zeer beperkt is.

Vorig jaar februari raakten veel bezoekers aan de Flora in Bovenkarspel besmet met de legionellabacterie en wel met de gevaarlijke variant pneumophila, ook wel veteranenziekte genoemd. Een aantal patiënten overleed aan de ziekte. Sindsdien is vanuit het oogpunt van volksgezondheid veel aandacht aan legionella besteed.

De besmettingshaard in Bovenkarspel bleek een whirpool te zijn. Legionella kan in zoet en zout oppervlaktewater, regenwater, rioolwater, gezuiverd afvalwater, grondwater, heet bronwater, etc voorkomen. Het kan in luchtbevochtigingsinstallaties, koeltorens en warmwatertoestellen voorkomen. Het RIZA vindt het van belang na te gaan of de legionella in zuiveringsinstallaties voor riool- en afvalwater aanwezig is en of deze in de lucht bij beluchtingsbassins voorkomt.

Een preventieve aanpak is nodig om besmettingsgevallen te voorkomen dan wel te beperken. Het helemaal uitroeien van de bacterie is onhaalbaar, omdat herbesmetting heel snel kan optreden. De bacterie is een .normale. bewoner van het ons omringende oppervlaktewater en grondwatersysteem.

Vuile koelinstallaties blijken extra gevoelig voor het ontwikkelen van de legionella. Als legionella wordt geconstateerd, wordt dit nogal eens met grote hoeveelheden chloor bestreden. Het RIZA wijst er in zijn onderzoek op, dat dit haaks staat op het streven om te voorkomen dat teveel biociden het oppervlaktewater verontreinigen. Een mildere aanpak is mogelijk als er goed preventief onderhoud wordt gedaan.

Het RIZA vindt het zinvol dat de verantwoordelijke instanties in samenspraak met de industrie de mate van aanwezigheid van legionella in kaart brengt. Dan kunnen goede en verantwoorde (biocidenverbruik) bestrijdingsstrategieën worden ontwikkeld.

Deel: ' RIZA Te weinig bekend over aanwezigheid legionella '
Lees ook