HUIJSKENS EN ISTHA

RNA kondigt liquidatie-uitkering aan

Rotterdam, 13 mei 2002

PERSBERICHT

Rodamco North America N.V. in liquidatie ('RNA' of de 'Vennootschap') heeft aangekondigd dat volgend op de overdracht van de belangen en verplichtingen van RNA aan Westfield America Trust, Simon Property Group en The Rouse Company, een liquidatie-uitkering heeft plaatsgevonden op alle RNA aandelen die op 7 mei 2002 na kantoorsluiting in de depots geregistreerd stonden.

De liquidatie-uitkering bedroeg EUR 54,15 per aandeel (voor dividendbelasting). Dit bedrag is hoger dan de in de bijgewerkte toelichting op de agenda van 11 maart 2002 genoemde EUR 54,11 per aandeel, vanwege door RNA ontvangen rente na afronding van de overdracht.

EUR 10,61 van de uitkering ad EUR 54,15 per aandeel is belastbaar voor de Nederlandse dividendbelasting tegen een tarief van 25%. Indien aandeelhouders woonachtig zijn in Nederland, kunnen zij deze belasting waarschijnlijk verrekenen met mogelijk verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting dan wel om teruggave verzoeken. Voor aandeelhouders woonachtig in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten kan het 25%-tarief onder bepaalde voorwaarden worden verminderd. Of een buitenlandse aandeelhouder de ingehouden dividendbelasting kan verrekenen of terugvorderen, hangt af van de relevante wetgeving van het land waar de aandeelhouder woonachtig is. RNA adviseert alle aandeelhouders hieromtrent hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen.


-EINDE-

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Rodamco North America N.V. in liquidatie
Constantijn van Rietschoten

010 201 36 21 (kantoor) 06 22 99 42 70 (mobiel)
13 mei 02 09:27

Deel: ' RNA kondigt liquidatie-uitkering aan '
Lees ook