Erasmus Universiteit Rotterdam

2 december 1999

ROA-prijs 1999 toegekend aan artikel van drs. J. Draulans, dr. A.P. de Man en prof.dr. H.W. Volberda

De ROA-prijs 1999 voor het beste vakartikel van het jaar is toekend aan drs. J. Draulans, dr. A.P. de Man en prof.dr. H.W. Volberda voor hun artikel Alliantievaardigheid: een bron van concurrentievoordeel in het tijdschrift Holland Management Review.

Drs. J. Draulans is afgestudeerd aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam met als specialisatie Strategisch Management. Dr. A.P. de Man is consultant bij Nolan & Nortan en Hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. Prof.dr. H.W. Volberda is hoogleraar Strategisch management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Bedrijfskunde, Vakgroep Strategie & Omgeving.

De jaarlijkse prijs van de Raad van Organisatie Adviesbureaus werd onlangs aan de prijswinnaars overhandigd op een bijeenkomst in Slot Zeist. De jury had van de 40 inzendingen 5 artikelen genomineerd. Het artikel van Draulans, De Man en Volberda werd uiteindelijk als winnaar uitgekozen vanwege de duidelijke structuur, de concrete voorstellen voor prestatieverbetering en de bruikbaarheid voor de organisatieadviseur. De jury beschreef het artikel als een state of the art artikel over allianties en hoe ondernemingen allianties beter kunnen managen. Allianties tussen ondernemingen lopen vaak uit op een mislukking. Dat ligt deels aan de vaardigheid om met allianties om te gaan. Ervaring met allianties is niet genoeg. Het artikel schets op basis van empirisch onderzoek naar alliantiegedrag concrete maatregelen om de alliantievaardigheid blijvend te versterken. Alliantiemanagement is volgens de auteurs een vaardigheid die aangeleerd kan worden en een groot concurrentievoordeel kan opleveren. De jury verwacht dat het artikel veel geraadpleegd zal worden.

NOOT VOOR DE PERS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ROA-secretariaat, tel. 070-313 1311
of met:
Prof.dr. H.W. Volberda
Vakgroep Strategie & Omgeving
Faculteit Bedrijfskunde
Erasmus Universiteit Rotterdam
Tel. 010-408 2761
Fax. 010-408 9013
E-mail: h.volberda@fac.fbk.eur.nl

Deel: ' ROA-prijs toegekend aan makers artikel Alliantievaardigheid '
Lees ook