HUIJSKENS & ISTHA

Rob Houwer wint Kort Geding

Rob Houwer wint Kort Geding op alle punten

Volledig eerherstel voor producent Soldaat van Oranje 2

Amsterdam, donderdag 20 juni 2002 - In het Kort Geding van producent Rob Houwer's productiehuis Nedfilm tegen filmfinancieringsbedrijf Arteco c.s. dat op 11 juni j.l. voor de Amsterdamse rechtbank diende, heeft rechter mr A.J. Beukenhorst vandaag Rob Houwer volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent volledig eerherstel voor Houwer en een smadelijke nederlaag voor Arteco. Rob Houwer heeft op alle punten gewonnen.

In het vonnis heeft de rechtbank Arteco schuldig bevonden aan het ontstaan van het conflict met Houwer. Volgens de rechtbank was niet de discussie over de zogenaamde Completion Bond de reden van het conflict. De werkelijke reden was het fiscale aspect, waarvoor uitsluitend Arteco verantwoordelijk is. De door Arteco opgegeven redenen voor de beëindiging van de samenwerking met Houwer zijn volgens de rechtbank ondeugdelijk en Arteco had niet tot beëindiging van de samenwerking mogen overgaan.

Arteco heeft volgens rechter mr Beukenhorst de met Nedfilm gesloten Productie-Overeenkomst dus onrechtmatig ontbonden. Arteco heeft ook ten onrechte geclaimd dat de verfilmingsrechten bij de cv en niet bij Nedfilm zouden liggen. De rechter besliste dat daar geen sprake van is. Het staat Rob Houwer nu vrij zijn productie 'Soldaat van Oranje 2' met andere financiers voort te zetten.

Ook werd Houwer's eis op volledig eerherstel door de rechter toegewezen. Arteco dient nu onmiddellijk haar onware en voor Houwer uiterst grievend persbericht in alle landelijke media en tegenover alle, ruim 900 participanten in de Film CV Soldaat van Oranje 2 te rectificeren. Dit moet binnen 24 uur gebeuren op straffe van een dwangsom van 5.000 Euro per dag.

Rob Houwer: 'Ik ben zeer gelukkig dat ik met deze uitspraak volledig eerherstel heb gekregen.'

Houwer zal in een bodemprocedure ook een miljoenenclaim wegens reputatieschade tegen Arteco en de film-cv indienen. Tegen Arteco's advocaat R. Wigman heeft Houwer bovendien een tuchtrechtszaak aangespannen wegens diens ontoelaatbaar grievende uitingen over Houwer in de Nederlandse media.

De door Arteco van Nedfilm gevorderde betalingen zijn door de rechtbank afgewezen en Arteco moet ook alle proceskosten aan Houwer vergoeden.

Nog dit jaar begint Rob Houwer's productiehuis Nedfilm met de verfilming van Maarten 't Harts prijsgekroonde literaire thriller 'HET WOEDEN DER GEHELE WERELD', maar in een kleiner kader en zonder cv-participatie. Houwer onderschrijft de opvatting dat film-cv constructeur Arteco met haar 'moord' op 'Soldaat van Oranje 2' de nationale film-cv maatregel van het Kabinet Paars 2 de nekslag heeft gegeven.

Door het wegvallen van Rob Houwer's twee grote cv-projecten valt nu een investeringsvolume van 44 miljoen gulden (Euro 20.000.000,--) in nationale speelfilms weg. Dit heeft een direct negatief effect op de werkgelegenheid in deze kwakkelende industriële sector in Nederland.

NOOT voor de REDACTIE

Afzender van dit persbericht is bureau Huijskens & Istha.

Perscontacten uitsluitend via Charles Huijskens, telefoonnummer 020 - 6 855 422
of 06 - 53 10 50 72 en/of via advocaat mr Bas Le Poole (Houthoff Buruma),
telefoonnummer 020 - 577 23 02 of 06 - 22 69 04 60

20 jun 02 16:51

Zoekwoorden:

Deel: ' Rob Houwer wint Kort Geding op alle punten '




Lees ook