gemeente apeldoorn

| | | |

 |             | |   |  | |             | |   |  | |pers info           | |      | |             | |      | |             | |      | |              | |23     |15-02-2010     | |      | |      |       | |      | |      |       | |      | |      |       | |      | |      |       | |      | 
rob metz zelf aan de slag bij brug stadhoudersmolen

op donderdag 18 februari staat de gemeente feestelijk stil bij de werkzaamheden aan de brug die het bedrijventerrein stadhoudersmolen straks verbindt met de oost veluweweg. de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, vooral aan de westelijke zijde.

na een periode van planvorming en voorbereiding, wordt er sinds augustus 2009 hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe weg en de uitbreiding van het bedrijventerrein stadhoudersmolen. het meest in het oog springende onderdeel van deze werkzaamheden is de bouw van de verbinding tussen de twee zijden van het apeldoorns kanaal. hiermee is in januari gestart. in totaal worden er drie bruggen gebouwd. een brug voor het snelverkeer in twee aparte onderdelen en een fietsbrug.

wethouder rob metz is als wethouder mobiliteit blij dat een belangrijke doorgangsweg is gemaakt aan de noordzijde van apeldoorn. in zijn hoedanigheid van wethouder voor het bedrijventerrein stadhoudersmolen is hij verheugd dat de bereikbaarheid van de bedrijven er aanzienlijk op vooruit gaat. als de winter een beetje meewerkt, kan de brug nog voor de zomer van 2010 worden gebruikt waarmee ook de nieuwe ontsluitingsweg kan worden geopend. dan heeft apeldoorn weer iets om te vieren.

einde persbericht

Deel: ' Rob Metz zelf aan de slag bij brug Stadhoudersmolen '


Lees ook