Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persinfo

nr.: 3
datum: 13-1-1999

Landbouwbeleid moet Europees blijven

Het landbouwbeleid moet Europees blijven. PVE-voorzitter Rob Tazelaar waarschuwt in zijn nieuwjaarstoespraak voor een zogeheten renationalisering van het EU-beleid door teveel de nadruk te leggen op de financiële aspecten van de agenda 2000. Vooral de kalversector komt daarbij onder druk.

‘Renationalisatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is niet in het Nederlandse belang’ zegt de PVE-voorzitter. ‘De deur wordt daarvoor opengezet als lidstaten zelf de directe premies aan landbouwers gaan betalen. Ook het idee van nationale enveloppen kan hiertoe leiden.’

Tazelaar wijst erop, dat 70% van de Nederlandse kip-, ei- en varkensproductie uitgevoerd wordt naar bestemmingen binnen de EU. Daarentegen exporteren Denemarken (varkens) en Frankrijk (kip) veel met restituties naar derde landen. Alle producenten ontvangen echter exact dezelfde EU-prijs voor hun product. De PVE-voorzitter legt uit, dat als Nederland meer producten met restitutie naar derde landen zou gaan uitvoeren Frankrijk en Denemarken de opengevallen ruimte op de EU-markt zullen invullen. ‘De Nederlandse netto betalingspositie wordt dan wel beter, maar alle producenten ontvangen nog steeds dezelfde EU-prijs. Bovendien zullen andere lidstaten het niet accepteren, dat de rekening voor de hervorming van het landbouwbeleid bij de landbouwsector wordt gelegd.’

Als de landbouw qua werkgelegenheid en betalingsbijdrage onmisbaar is voor de Nederlandse economie, is een gematigde opstelling van de regering volgens Tazelaar op zijn plaats. De Minister van Landbouw moet daarom ook een betere onderhandelingspositie krijgen waar het gaat om onze kalfsvleessector. Er is niet voorzien in een compensatie bij het nu voorgestelde rundvleesbeleid. Tazelaar daarover: ‘Als er niet wordt gecompenseerd, leidt dat tot een vermindering van 50% van de kalfsvleesproductie. Dat zou de doodsteek zijn voor deze Nederlandse sector en levert grote problemen op voor zowel de Europese rundvlees- als de Europese zuivelsector.’

De hervorming van het Europese landbouwbeleid leidt naar verwachting tot een prijsverlaging voor graan en rundvlees. Het uitvoeren van rundvlees zonder EU- restitutie zal echter niet mogelijk zijn.

© 1999. Aan de teksten van de Internetsite van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) kunnen géén rechten worden ontleend. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite waarnaar onder www.pve.nl wordt verwezen.

Deel: ' Rob Tazelaar 'Landbouwbeleid moet Europees blijven' '
Lees ook