Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

ROB: Uitruil politie en brandweer

Raad voor het openbaar bestuur: uitruil politie en brandweer

De brandweertaken in het kader van de rampenbestrijding dienen te vallen onder een regionaal veiligheidsbestuur dat gaat over onder meer brandweer en politie. De brandweer wordt daarmee meer regionaal, maar tegelijkertijd dient de politie meer lokaal te worden. Alleen dan is een regionaal veiligheidsbestuur acceptabel.

Dit stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies Veiligheid op niveau, een bestuurlijk perspectief op de toekomst van de veiligheidsregio's. De Rob spreekt zich in dit advies uit over de bestuurlijke organisatie van de veiligheidsregio's. De Rob is van mening dat de politie in een aantal opzichten te sterk regionaal is georiënteerd, terwijl bij de rampenbestrijding gesproken kan worden van een te lokale gerichtheid van de brandweer. Er is een voortdurende druk richting verdergaande centralisering, terwijl een beweging in de richting van de burger ontbreekt. De Rob stelt daarom een combinatiemodel voor waarbij schaalverkleining en schaalvergroting samengaan.

In het combinatiemodel vormen de gemeenten van een regio een regionaal veiligheidsbestuur. De bestuurlijke vorm is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling waarbij het minimum takenpakket en de deelnemende gemeenten bij wet worden vastgesteld. Het veiligheidsbestuur vervangt het Algemeen Bestuur van de Brandweerregio, het Algemeen Bestuur van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Regionaal College van de politieregio.

De vorming van een regionaal veiligheidsbestuur leidt ertoe dat de middelen van de politieregio naar de veiligheidsregio gaan. Een deel van die middelen moet worden ingezet voor lokale veiligheidsactiviteiten. De rijksoverheid stelt de omvang van de bedragen per gemeente vast. De beslissing over de besteding van deze middelen ligt op lokaal niveau. De omvang van de bedragen is de uitkomst van een politieke discussie, waarbij verantwoord zal moeten hoeveel aandacht daadwerkelijk wordt besteed aan de lokaal bepaalde veilige leefomgeving.

Deel: ' ROB Uitruil politie en brandweer '
Lees ook