ROBECO NEDERLAND BV

Robeco introduceert Robeco Absolute Return

Rotterdam, 20 juni 2002


In een goed beursklimaat is het niet moeilijk om succesvol te beleggen, maar als de koersen dalen of zijwaarts bewegen zijn goede resultaten minder gemakkelijk te realiseren. Daarom heeft Robeco een fonds ontwikkeld dat onder verschillende marktomstandigheden uitzicht kan bieden op een aantrekkelijk rendement: Robeco Absolute Return. Met Robeco Absolute Return kan ook in neergaande aandelen- en/of obligatiemarkten met een beperkt risico een positief rendement worden gerealiseerd.

Robeco Absolute Return is een 'fund of hedge funds' en is een subfonds van Robeco Alternative Investment Strategies dat is gevestigd in Luxemburg. Het fonds kent A- en B-participaties. De A-participaties zijn vooral bestemd voor particulieren en kennen een minimale inleg van slechts EUR 1.000. De B-participaties zijn vooral bestemd voor institutionele beleggers en kennen een minimale inleg van EUR 2.500.000. De A-participaties brengen verantwoord beleggen in hedgefondsen binnen het bereik van kleinere beleggers.

Dit 'fund of hedge funds' belegt in zogenaamde hedgefondsen. Deze hedgefondsen maken gebruik van uiteenlopende strategieën en effecten om goede resultaten te boeken onafhankelijk van het heersende beursklimaat.
Uitbreiding van een portefeuille met een goed gespreide belegging in hedgefondsen verbetert het risico-rendementsprofiel van de gehele portefeuille.

Goede resultaten in zowel een op- als een neergaande markt 'Hedgen' is de Engelse term voor het afdekken van een prijs- of koersrisico van een bepaalde beleggingspositie. En dat is vergelijkbaar met wat veel hedgefondsen doen: beleggen volgens een long/short-beleggingsmodel. Dat wil zeggen: ze kopen effecten waarvan ze een koersstijging verwachten (long-positie) en verkopen effecten om het koersrisico af te dekken of om in te spelen op een koersdaling (short-positie). Hedgefondsen kunnen hierdoor onafhankelijk van de markt bewegen en zowel in opgaande als neergaande markten goede resultaten behalen. Bij traditionele beleggingsfondsen is dit doorgaans niet het geval, die kunnen alleen profiteren van koersstijgingen. Daarnaast volgen hedgefondsen geen benchmark, maar streven absoluut rendement en behoud van kapitaal van hun cliënten na. Dit heeft tot gevolg dat de rendementen van hedgefondsen laag gecorreleerd zijn met het rendement op 'traditionele' aandelen- en obligatiebeleggingen. Juist door deze eigenschap is de belangstelling bij beleggers voor hedgefondsen de laatste jaren sterk toegenomen.

Optimale spreiding
Het aanbod van hedgefondsen is zeer groot en de beleggingsmethodieken zijn ingewikkeld. Voor het selecteren van de beste hedgefondsen is specialistische beleggingskennis, ervaring en onderzoek nodig. Een slecht gespreide portefeuille van hedgefondsbeleggingen is al snel te risicovol. Daarom vormt een 'fund of hedge funds' de oplossing om te beleggen in hedgefondsen: de portefeuille wordt samengesteld door een team van specialisten die de hedgefondsen binnen een strategie selecteren en daarbij zorgen voor een optimale spreiding over de verschillende strategieën. Een fund of funds verschaft bovendien toegang tot hedgefondsen die anders moeilijk toegankelijk zijn, omdat ze een zeer hoge minimale investering eisen of geen nieuwe beleggers toelaten.

Verdere kenmerken
Robeco Absolute Return is een open end beleggingsfonds waarvoor notering is aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange. Het fonds staat primair onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Het fonds is tevens in het bezit van een vergunning van De Nederlandsche Bank.

Klanten kunnen op maandbasis instappen tegen de koers op de laatste werkdag van de maand mits dit 5 werkdagen van tevoren is aangekondigd. Het prospectus en andere informatie is verkrijgbaar bij Robeco te Rotterdam (rai@robeco.nl).

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco (010) 224 28 10

0653 - 831 586
r.p.florisson@robeco.nl

20 jun 02 14:51

Deel: ' Robeco introduceert Robeco Absolute Return '
Lees ook