ROBECO NEDERLAND BV

Robeco Reverse Convertible op Robeco N.V. mrt 03/04

Rotterdam, 13 februari 2003
PERSBERICHT

Van 17 februari tot 6 maart 15.00 uur is het mogelijk in te schrijven op de Robeco Reverse Convertible op Robeco N.V. mrt 03/04 (Robeco Reverse Convertible), uitgebracht door Rabo Securities in samenwerking met Robeco. Het is voor het eerst dat een reverse convertible op basis van een beleggingsfonds wordt uitgegeven. De Robeco Reverse Convertible is een obligatielening met een looptijd van één jaar waarop een couponrente van 9% wordt gegeven, hoger dan een gewone éénjaarslening. De uitgevende instelling, Rabo Securities N.V., heeft aan het einde van de looptijd de keuze om de obligatie af te lossen in contanten of af te lossen in een van tevoren vastgesteld aantal aandelen in het beleggingsfonds Robeco. Dit is afhankelijk van de koers van het aandeel Robeco N.V. Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal Rabo Securities kiezen voor een aflossing in aandelen als de koers aan het einde van de looptijd lager is dan die op 7 maart 2003. Het aantal aandelen is gelijk aan de nominale inleg gedeeld door de openingskoers van Robeco op 7 maart 2003. Hierdoor bestaat het risico voor de belegger aan het einde van de looptijd aandelen Robeco te ontvangen, die een lagere waarde vertegenwoordigen dan de nominale inleg. Is de koers per saldo gelijk gebleven of gestegen, dan wordt de nominale inleg in contanten teruggegeven.

Reverse convertibles bieden een relatief hoog rendement voor de belegger die het beleggingsklimaat neutraal tot licht positief beoordeelt. Bij een beurs die meer dan 7,9% daalt, zal deze belegger echter worden geconfronteerd met een rendementsverlies op zijn belegging.

Rekenvoorbeeld
Om de werking van een reverse convertible te illustreren, staan hieronder twee voorbeelden. Hierbij gaan wij uit van 9% couponrente, een looptijd van een jaar, nominale waarde van EUR 1.000, uitgiftekoers EUR 1.010 en de startkoers van het onderliggende aandeel van EUR 20. De eventuele uitbetaling in aandelen (conversie) is dan volgens de rekensom 1000 : 20 = 50 aandelen per obligatie.

Situatie 1: contante aflossing
De koers van het onderliggende aandeel is na een jaar gestegen tot EUR 22. Dit is een stijging van 10%. Dan wordt 9% rente (EUR 90) plus EUR 1.000 aflossing uitbetaald. De inleg bedroeg EUR 1.010, het effectief rendement op einddatum bedraagt dan (1.000 + 90 - 1.010) : 1.010 = 7,9%. Ook bij hogere koersen van het onderliggende aandeel op de conversiedatum blijft het rendement 7,9% effectief.

Situatie 2: aflossing in aandelen
De koers van het onderliggende aandeel is na een jaar gedaald tot EUR 18. Dit is een daling van 10% en de obligatie lost af in aandelen. Dan wordt 9% rente (EUR 90) plus 50 aandelen aflossing uitbetaald. Die zijn op dat moment 50 x EUR 18 = EUR 900 waard. Omdat EUR 1.010 was ingelegd, bedraagt het effectief rendement op einddatum (900 + 90 - 1010) : 1.010 = -/- 2%. Bij lagere koersen van het onderliggende aandeel op de conversiedatum daalt het effectieve rendement navenant.

Kenmerken
1-Jarige obligatiebelegging met een hoge, gegarandeerde couponrente. Couponrente: 9%.
Nominale waarde: EUR 1.000.
Uitgifteprijs: 101% (EUR 1.010).
Aflossing: in aandelen Robeco N.V. of in contanten. Stortingsdatum: 24 maart 2003.
Conversiedatum: 18 maart 2004.
Coupondatum: 24 maart 2004.
Aflossingsdatum: 24 maart 2004.
Inschrijven van 17 februari tot 6 maart 2003, 15.00 uur. Beursnotering op Euronext Amsterdam.
Het prospectus is verkrijgbaar via Robeco Direct, Rabobank, ABN Amro, Friesland Bank en Van Lanschot Bankiers.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10

06 - 53831 586
ronald.florisson@robeco.nl

Marco de Bruine, Perswoordvoerder Rabobank Nederland,
030 - 2162822

06 - 518 45 220
m.a.bruine@rn.rabobank.nl

13 feb 03 11:02

Zoekwoorden:

Deel: ' Robeco Reverse Convertible op Robeco N.V. mrt 03/04 '
Lees ook