PCM Uitgevers


24/07/2002
Nieuwe directeur/uitgever bij Het Spectrum

Robert Francissen benoemd tot Directeur/Uitgever van Uitgeverij Het Spectrum b.v.

Met ingang van 1 oktober 2002 is de heer Robert Francissen (1949) benoemd tot Directeur/Uitgever van Uitgeverij Het Spectrum BV te Utrecht. Hij volgt daarmee Ewoud van Arkel op.

Robert Francissen is sinds 1979 werkzaam in de uitgeefbranche. Na diverse functies te hebben vervuld bij Zwijsen Educatief te Tilburg, werd hij uitgever en later uitgeefdirecteur bij Zwijsen Algemeen. Sinds 1997 is hij statutair directeur van zowel Uitgeverij Zwijsen Algemeen als Uitgeverij Leopold te Amsterdam.

Uitgeverij Het Spectrum heeft een traditie in het uitgeven van woordenboeken (Prisma en Kramers), encyclopedische naslagwerken (o.a. de Winkler Prins en Encarta), jaaroverzichten (Het Aanzien van) en non fictie (met o.a. het toonaangevende wijnfonds).

Uitgeverij Het Spectrum maakt sinds 1999 deel uit van PCM Algemene Boeken BV, de boekendivisie van PCM Uitgevers NV te Amsterdam. De uitgeverij heeft 50 medewerkers in dienst.

Directie PCM Algemene Boeken
Utrecht, juli 2002

Bron: Directie PCM Algemene Boeken

Deel: ' Robert Francissen benoemd tot Directeur/Uitgever Het Spectrum b.v '
Lees ook