Robin Berg van Lomboxnet, Winnaar van de Paul Nouwen Award 2016


EMBARGO TOT 14 NOVEMBER 2016 12.00 UUR

DEN HAAG, 20161110 -- Maandag 14 november wordt voor de vierde keer de Paul Nouwen Award uitgereikt. Dit is een tweejaarlijkse prijs toegekend aan een persoon die zich op onderscheidende wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het brede terrein van mobiliteit, in navolging van de naamgever van de Stichting, Paul Nouwen. Hij was jarenlang het boegbeeld van de ANWB als haar hoofddirecteur en heeft heel veel bijgedragen aan de mobiliteitsontwikkeling in Nederland.

Mobiliteit kent momenteel sterke impulsen tot verandering. Voertuigen ontwikkelen zich, zelfrijdend, duurzaam en elektrisch. In dit krachtenveld zocht de jury naar een onderscheidende innovatie.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zal de prijs uitreiken aan Robin Berg van LomboXnet uit Utrecht vanwege nieuwe initiatieven op het gebied van innovatie in mobiliteit.

De jury is met name onder de indruk van de potentie van de door hem ontwikkelde vehicle-to-grid laadpaal. Deze laadpaal in combinatie met zonnepanelen maakt niet alleen zonne-energie rechtstreeks beschikbaar voor auto’s maar laat de auto een rol spelen in het beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie voor huishoudens op tijdstippen dat daar veel energie gevraagd wordt. Deze vorm van smart charging kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van mobiliteit en onze energiehuishouding. Een dergelijk project betrekt mensen bij hun omgeving en hun energie- en mobiliteitsbehoefte. Lokale samenwerking om tot oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment.

Door de heer Robin Berg zal overigens ook een aanmoedigingsprijs worden uitgereikt aan de heer Ernest Alvares, Veronica Rijopleidingen uit Utrecht.

De Paul Nouwen Award 2016 wordt uitgereikt in het Louwman Museum, Leidsestraatweg 57 te Den Haag. In de bijlage bij dit persbericht staat het programma en wat achtergrondinformatie. Denk aan het Embargo!

Klik hier voor de bijlage pdf-bestand.


Deel: ' Robin Berg van Lomboxnet, Winnaar van de Paul Nouwen Award 2016 '
Lees ook