Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Roc-conferentie: 'Met markt meer mens?

Waartoe willen we mensen opleiden? Heeft het regionale opleidingencentrum (roc) daar een boodschap aan? Welke bijdrage kan het roc leveren aan de vorming van de beroepsbevolking in de komende eeuw? En wat kan de levensbeschouwelijke identiteit voor deze vorming betekenen? Met andere woorden: welke bijzondere pedagogische opdracht is in dit opzicht voor de instellingen weggelegd? Wie neemt daarvoor de verantwoording? Wie roept daartoe op? Om een antwoord te vinden op deze vragen wordt op 4 maart een conferentie gehouden met de titel: 'Met markt meer mens?; Vorming en identiteit in het roc!' In het afgelopen jaar heeft het ITS een kortlopend onderzoek verricht naar de 'missie van een roc'. De resultaten hiervan worden tijdens deze conferentie gepresenteerd. Plaats: Koningstheater te 's Hertogenbosch. De conferentie wordt georganiseerd door het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden voor het Katholiek onderwijs in samenwerking met de Katholieke Besturenbond voortgezet onderwijs en het Algemeen Bureau Katholiek onderwijs.
Meer informatie bij:
Drs. L. van Lieverloo-Roefs, tel.: 073-6125488 of N. Swinkels-Van de Vorst, tel.: 0499-374444 of 06-50425376.

Deel: ' Roc-conferentie 'Met markt meer mens? '
Lees ook